In de regio Amersfoort daalde het aantal WW-uitkeringen in september met 1,1% minder sterk dan in geheel Nederland. In vergelijking met een jaar geleden was de regionale afname van het aantal uitkeringen sterker dan de landelijke daling. De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding namen op jaarbasis af met 19,1%. Bij werkzoekenden met andere opleidingsniveaus was die daling met 25,5% sterker. Van de WW-uitkeringen die in de regio Amersfoort worden verstrekt aan werkzoekenden met een bekend opleidingsniveau, gaat ruim 40% naar hoogopgeleiden.

Daling WW-uitkeringen

Eind september verstrekte UWV 4.319 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. In september nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van augustus af met 49 (-1,1%). De landelijk daling van het aantal uitkeringen in september was met 1,4% sterker dan in de regio. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,4% in september 2019 in de regio Amersfoort onder het landelijk WW-percentage van 2,6%.
In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 964, ofwel 18,2%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 14,7%. De absolute afname van de WW-uitkeringen op jaarbasis in de regio Amersfoort was het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-325). De procentuele daling van het aantal uitkeringen in de regio was met 38,1% het sterkst bij de agrarische beroepen.

Kleinere WW-daling bij hbo- en wo-opgeleiden

Het aantal WW-uitkeringen dat UWV in de regio aan hoogopgeleiden verstrekte, daalde met 365 van 1.910 in 2018 naar 1.545 (-19,1%). Bij hoogopgeleiden in de regio Amersfoort is de procentuele daling van de WW-uitkeringen lager dan bij werkzoekenden zonder een hbo- of wo-opleiding (-25,5%). Van alle openstaande vacatures is ruim een vijfde voor functies op de hoogste beroepsniveaus met complexe tot zeer complexe taken.

Eind september 2019 ging in de regio Amersfoort bij werkzoekenden met een bekend opleidingsniveau 42% van de verstrekte WW-uitkeringen naar werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar. Het aandeel WW-uitkeringen aan 50-plussers (40%) en uitkeringen met een looptijd van twaalf maanden of langer (26%) wijken bij hoogopgeleiden nauwelijks af van die bij anders opgeleiden. In beide gevallen is dit aandeel ook lager dan een jaar geleden.

Functies voor hoogopgeleiden

De meeste WW-uitkeringen van hoogopgeleiden uit de regio Amersfoort gaan naar werkzoekenden die op zoek zijn naar een bedrijfseconomische of administratieve functie (454) of een managementfunctie (390). De beroepsgroepen waar hoogopgeleiden aanvullend veel naar zoeken zijn functies met complexe tot zeer complexe taken zoals:

  • Adviseurs marketing, public relations en sales
  • Directiesecretaresses
  • Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs
  • Vertegenwoordigers en inkopers
  • Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling

UWV verwacht dat komend jaar het aantal banen van werknemers verder groeit. Tot de groeisectoren behoren onder meer ICT, zorg & welzijn, onderwijs en zakelijke diensten. De vraag vanuit deze sectoren biedt kansen aan hoogopgeleiden. UWV brengt 30 oktober Regio in Beeld 2019 uit. Deze publicatie besteedt onder andere aandacht aan de werkgelegenheidsontwikkeling, de vacaturemarkt en oplossingsrichtingen om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.