Direct naar content

Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties de Banenafspraak opgesteld. Doel is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een baan bij een ‘normale’ werkgever vinden. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat landelijk om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. In onze arbeidsmarktregio gaat het om 1800 banen in de marktsector en 450 banen in de overheid en het onderwijs.

Bij het in dienst nemen van een kandidaat vanuit de Banenafspraak zijn er voor werkgevers diverse mogelijkheden voor ondersteuning op de werkvloer en verschillende mogelijke subsidie regelingen. Zo kan een jobcoach bijvoorbeeld de werkgever en werknemer ondersteunen op de werkvloer. Je accountmanager adviseert graag over een eventuele proefplaatsing of jobcoaching. Er bestaan voor werkgevers diverse subsidie regelingen. De accountmanagers van het WSP kunnen hier alles over vertellen.

Kandidatenverkenner

In de Kandidatenverkenner kun je zoeken naar kandidaten die vallen onder de banenafspraak. De verkenner geeft een beeld van de kenmerken van de kandidaten, zoals het opleidingsniveau. De accountmanagers van het WSP kennen de kandidaten goed en kunnen de werkgever goed adviseren of zij op een bepaalde werkplek passen.

Trajectbegeleiders Baan

Werkzoekenden en werknemers vanuit de Doelgroep Banenafspraak die wonen in de gemeente Amersfoort of de gemeente Leusden kunnen extra begeleiding krijgen van een trajectbegeleider baan van de Gemeente Amersoort. Trajectbegeleiders baan zijn contactpersoon en vraagbaak bij de gemeente voor werknemers vanuit de Doelgroep Banenafspraak en hun werkgevers. Ook regelen zij het inzetten van de instrumenten vanuit de Banenafspraak, zoals jobcoaching en loonkostensubsidie. De trajectbegeleiders baan zijn bereikbaar via de mail: [email protected] of het KCC van de gemeente Amersfoort via telefoonnummer 14 033.

Aan het werk vanuit de Doelgroep Banenafspraak

Heb je een beperking en wil je graag aan het werk, maar is het lastig om een baan te vinden of te houden? Misschien kom je in aanmerking voor een baan via de Banenafspraak. Dit kan als je door een ziekte, handicap of verstandelijke beperking moeite hebt met het vinden of houden van werk, hulp nodig hebt die je niet kunt krijgen in een gewoon bedrijf of niet kunt werken. Alle mensen met een indicatie staan in het doelgroepenregister. Wanneer je daarin staat, kunnen bedrijven diverse ondersteunende regelingen aanvragen.
Wil je aanmerking komen voor de indicatie banenafspraak? Je kunt kunt voor de indicatie banenafspraak zelf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij UWV.

Wajong

Wanneer je op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebt gekregen en daardoor nu en in de toekomst niet kunt werken, kun je misschien een Wajong uitkering aanvragen. Er zijn 3 soorten Wajong. Meer informatie hierover is te vinden op de website van UWV.

Vacaturekrant Banenafspraak

Vanuit het WSP regio Amersfoort zoeken we voor diverse werkgevers medewerkers vanuit de Doelgroep Banenafspraak. We verzamelen de actuele vacatures in de vacaturekrant Banenafspraak. Deze vacaturekrant kun je vinden op de pagina Ik zoek Werk.

Inspiratie

Onze regio kent al veel ondernemers die werknemers uit de Banenafspraak in dienst hebben. Lees in de ervaringsverhalen hoe anderen het sociaal ondernemen hebben aangepakt.

Inspiratie