Direct naar content

De Universiteit Utrecht heeft het Keurmerk Inclusief Werkgever van het WSP regio Amersfoort ontvangen. Het WSP regio Amersfoort deelt het keurmerk exclusief uit aan werkgevers die inclusief ondernemen. De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, onderzoek en de organisatie. Accountmanager Ingrid Verhoeff reikte het keurmerk op donderdag 5 oktober uit aan Tanja Bloem, coördinator participatiewet en banenafspraak Universiteit Utrecht.

Het team Participatie & Banenafspraak werkt hard om invulling te geven aan de Doelgroep Banenafspraak. Tanja merkt dat de kandidaten uit de Doelgroep Banenafspraak vaak het onderspit delven. “Zonder onze hulp komen ze niet zo snel aan het werk. Ik gun ook deze collega’s een volwaardige plek. Dat is wel echt mijn drijfveer. Als ik de trots zie bij mijn collega’s dat ze dit werk hebben en volwaardig mee mogen doen, dat maakt mij ontzettend gelukkig. Daar doen we het voor.”

Aanjagers op elke faculteit

Er zijn 4 HR-adviseurs Banenafspraak die zich op alle faculteiten hard maken voor de Participatiewet. “Dat zijn echte aanjagers” laat Tanja weten. Zij voeren binnen de faculteit gesprekken, kijken waar ruimte is om kandidaten voor te stellen. Zij doen dit aan de hand van een open sollicitatie. Dan nemen ze de persoon als het ware onder de arm mee en kijken of er ruimte is om werk vrij te maken. Of andersom, als de faculteit aangeeft behoefte te hebben aan een medewerker omdat er werk blijft liggen. Ze bekijken of er dan een duurzame functie gecreëerd kan worden. “Het moet echt bijdragen voor iemand om echt aan de slag te gaan” legt Tanja uit.

Jarenlange samenwerking

Via het WSP regio Amersfoort zijn inmiddels al 10 kandidaten bij de universiteit aan het werk gegaan, waaronder een aantal als medewerker Service & Beheer buitenruimte. Universiteit Utrecht doet de werving en selectie sinds dit jaar niet meer zelf, maar heeft dit uitbesteed via Ctalents. Het WSP stelt kandidaten voor bij deze partij. Het gaat daarbij om kandidaten voor beschikbare vacatures, maar er worden ook kandidaten open voorgesteld. Wanneer de mensen in dienst zijn via de detachering, blijft een trajectbegeleider Baan betrokken als aanspreekpunt voor de medewerkers en de universiteit. Daarnaast werken ze binnen de universiteit met werkbegeleiders (Harrie’s).

Doordat de werving en selectie is uitbesteed, kan het participatieteam van de universiteit zich nu meer richten op de doorontwikkeling. Tanja geeft aan: “We willen meer banen creëren. Ik vind wel dat we de inspanningsverplichting hebben om te voldoen aan het quotum. Daarnaast werken we aan awareness binnen de universiteit, dat iedereen de meerwaarde in gaat zien van collega’s vanuit de participatiewet.”

Succesfactoren Banenafspraak

Met het Keurmerk Inclusief Werkgever laat het WSP zien dat ze deze inzet en de samenwerking met Universiteit Utrecht waardeert.

Wil je als werkgever ook kansen bieden aan medewerkers uit de Doelgroep Banenafspraak? Op 23 november organiseren we een workshop met Op naar de 125.000 banen over de 10 succesfactoren voor de Banenafspraak.