Direct naar content

We streven naar kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Samen met jou als ondernemer willen we dit realiseren. Denk je al langer na over sociaal ondernemen, maar weet je niet hoe je het aan kunt pakken? WSP regio Amersfoort inspireert en ondersteunt werkgevers om inclusief te denken bij hun personeelsbeleid.

Wij willen werkgevers aansporen om bij het zoeken naar passende medewerkers ook eens (vaker) te denken aan mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt. Door culturele achtergrond, leeftijd of langdurige werkloosheid hebben mensen soms meer moeite om een baan te vinden. Met scholing, aanpassing aan de werkplek of coaching op de werkplek proberen wij deze barrières weg te nemen. Doel is hiermee de personeelsvraag van werkgevers in de regio te vervullen.

Inclusief Analyse

Wil je inclusief ondernemen, maar heb je geen concrete vacature? Het WSP denkt graag mee. We hebben verschillende mogelijkheden om te onderzoeken of het binnen jouw bedrijf past, zoals het Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie. Bij het bedrijfsadvies inventariseert een analist de mogelijkheden binnen jullie werkprocessen. Hij bekijkt of taken en werkzaamheden zijn te bundelen tot een complete functie.

Inspiratie

Onze regio kent al veel sociale ondernemers. Lees in de ervaringsverhalen hoe anderen het sociaal ondernemen hebben aangepakt.

Inspiratie

Aan de slag

Wil je binnen jouw bedrijf of organisatie een baan aanbieden of creëren voor een werkzoekende uit de Doelgroep Banenafspraak? Het WSP regio Amersfoort ondersteunt je graag.