Direct naar content

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De overheid wil kansen creëren voor mensen die moeilijker aan het werk komen. Dit doet zij door bij inkopen en aanbestedingen de opdrachtnemer te stimuleren om bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en brengt nieuwe kansen. Deze aanpak wordt social return genoemd.

De voordelen van Social Return voor jouw organisatie:

 • Medewerkers ontwikkelen zich binnen jouw organisatie
 • Nieuw talent brengt diversiteit in de organisatie
 • Je komt in contact met een nieuw netwerk
 • Je draagt bij aan je eigen doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Het brengt nieuwe zakelijke kansen en onderscheidende profilering bij aanbestedingen

Er zijn talloze mogelijkheden voor social return. Het WSP regio Amersfoort helpt je graag op weg:

 • Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort zorgt voor een goede voorselectie van passende kandidaten
 • Het WerkgeversServicepunt kan je informeren over eventuele aanvullende voorzieningen bij het in dienst nemen van een kandidaat

Gemeenten en social return

Gemeenten vinden de bijdrage aan social return zo belangrijk dat zij bij inkopen en aanbestedingen social return als contractvoorwaarde opnemen. Gemeenten vragen opdrachtnemers bij grote opdrachten om 5% van de opdrachtsom aan te wenden voor social return activiteiten. Bij kleinere opdrachten vraagt de gemeente de opdrachtnemer om een maatschappelijke activiteit uit te voeren. De concrete invulling hiervan wordt door de gemeenten naar eigen inzicht vormgegeven.

Het WSP regio Amersfoort voert het Social Return-beleid uit voor de gemeenten Amersfoort, Soest en Baarn.

Contact

Er zijn verschillende mogelijkheden voor Social Return. Heb je vragen over Social Return? Mail naar [email protected] of neem contact op met onze accountmanager Social Return Roy Koppenol via mail: [email protected] of telefoon 06 34 34 12 49.

Bouwblokken

De gemeenten Amersfoort, Soest en Baarn maken voor de invulling van Social Return gebruik van de bouwblokken methode. Blokken met een transparante waardebepaling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste Social Return-verplichting.

De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar om creatief te kijken hoe Social Return het beste kan worden ingevuld in uw organisatie. Lees meer over de bouwblokken methode van de Gemeente Amersfoort.

Invulling bouwblokken Social Return
Invulling bouwblokken Social Return

Het proces voor gunning

Heb je vragen over de invulling van Social Return? Wil je een toelichting over de verschillende bouwblokken of weten of jouw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke Social Return verplichting ook realiseerbaar is? Neem dan contact op met het WSP regio Amersfoort

Het proces na gunning

De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen één week contact op met het WerkgeversServicepunt Amersfoort. In samenspraak met het WerkgeversServicepunt wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke manier de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte opdrachtsom
 2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet
 3. Bij de inzet van maatschappelijke activiteiten wordt vooraf een waarde door het Bureau Social Return bepaald
 4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken
 5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken
 6. Akkoord WerkgeversSericepunt regio Amersfoort

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Het WSP keurt dit plan binnen 6 weken na de gunning van de opdracht. Het WSP kan deze termijn schriftelijk verlengen tot maximaal 12 weken.

Lees ook de Handleiding Social Return Gemeente Amersfoort.

Tips

Werkt je met onderaannemers? Neem dan in de contracten met onderaannemers ook een Social Return verplichting op.

Aanbod is breder dan gedacht

Het idee bestaat dat de gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek heeft. Maar voor de invulling van Social Return kun je ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden of aan die leerling die een BBL plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

Powercertificaat Gemeente Amersfoort

Wees creatief

Denk voor de invulling van uw Social Return verder dan de opdracht. Ben je nog op zoek naar de juiste kracht op de administratie of in de catering? Of heeft je schoonmaakbedrijf nog mensen nodig? Door wie wordt het onderhoud van de tuin gedaan? Is één van de leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Dit zijn allemaal kansen om jouw Social Return verplichting in te vullen.

Amersfoortse Power Certificaten

Je kunt je social return verplichting nu ook (deels) invullen met de Amersfoortse Power Certificaten. Door een certificaat aan te schaffen, zorg je voor de financiële middelen waarmee Everyday Heroes één of meerdere mensen aan een betaalde baan kan helpen. Met een Power Certificaat neem je de laatste hindernissen weg die een baan in de weg staan. Denk aan een opleiding, rijbewijs of begeleiding op maat.

Check haalbaarheid

Hoewel op dit moment veel mensen werkloos zijn, is dit geen garantie dat wij voor iedere functie de juiste kandidaat hebben. Aarzel niet om bij de planvorming contact op te nemen met het WSP regio Amersfoort.

Ervaringen

Contact

Er zijn verschillende mogelijkheden voor Social Return. Heb je vragen over Social Return? Mail naar [email protected] of neem contact op met onze accountmanager Social Return Roy Koppenol via mail: [email protected] of telefoon 06 34 34 12 49.