Direct naar content

Het WSP regio Amersfoort scoort een 8,0 op dienstverlening in de werkgeverstevredenheidsmonitor 2022. Hiermee haalt het WSP regio Amersfoort de hoogste score van alle WerkgeversServicepunten in Nederland. Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over het WSP. Zij beoordelen de dienstverlening landelijk met een gemiddelde van 7,4. De tevredenheid is vergelijkbaar met vorig jaar. Het WSP regio Amersfoort behaalde in 2021 een 7,7 en is in 2022 gestegen naar een 8,0.

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over het WSP. Zij beoordelen de dienstverlening gemiddeld met een 7,4. Hoogste tevredenheid in 2022 bij WSP regio Amersfoort is 8,0.

De kennis, communicatie, behulpzaamheid en aansluiting van diensten op behoeften worden positief beoordeeld. Werkgevers zijn vooral te spreken over het kunnen overleggen met één contactpersoon en de behulpzaamheid van medewerkers.  Op beide onderdelen beoordeelden de werkgevers dit met een 8,4.“De lijntjes zijn kort. Ik waardeer het vaste aanspreekpunt. Dat werkt!” Een andere werkgever deelde in het onderzoek: “Goede match gevonden en ook goede ondersteuning en meedenken tijdens de proef met de kandidaat.”

In kaart brengen en verbeteren tevredenheid

Elk jaar doet de Programmaraad onderzoek naar de tevredenheid van werkgevers over de dienstverlening van regionale WerkgeversServicepunten. Het doel van de Monitor Werkgeverstevredenheid is het in kaart brengen en verbeteren van de tevredenheid van werkgevers met de dienstverlening aan werkgevers, zowel binnen regio’s als regio overstijgend.

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd tussen 2 en 23 november. De vragenlijst bestond uit 27 vragen. Voor het onderzoek zijn werkgevers benaderd die in de afgelopen zes maanden contact hebben gehad met een WSP.

Werving personeel is grootste vraag

Het grootste deel van de werkgevers heeft contact opgenomen met het WSP regio Amersfoort voor de werving en selectie van personeel en het voordragen van kandidaten (81 procent). Daarna volgden ondersteuning voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (25%), informatie over de arbeidsmarkt (17%), advies over instrumenten en voorzieningen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (11%) en informatie over wet- en regelgeving of arbeidsjuridische informatie (11%).

Over het geven van informatie over de wet- en regelgeving scoorden de accountmanagers van het WSP regio Amersfoort een 8,3. Bij advies over instrumenten en voorzieningen voor mensen met een kwetsbare positie een 8,5 en bij ondersteuning aan deze groep een 8,4.

Gesprekspartner rondom personeelsvraagstukken

Werkgevers lopen in de huidige arbeidsmarkt vooral aan tegen een geringe beschikbaarheid en kwaliteit van kandidaten vanuit het WSP. Vergeleken met andere WSP’s ervaren bij WSP regio Amersfoort minder werkgevers dat het vinden van een geschikte kandidaat lang duurde. De helft van de werkgevers vond dat er weinig kandidaten beschikbaar waren voor de vacature.

Van de werkgevers vindt 59% WSP regio Amersfoort een goede gesprekspartner rondom personeelsvraagstukken. 39% vindt dat het WSP hen helpt hun weg te vinden bij alle instanties op de arbeidsmarkt.

Vrijwel alle werkgevers (97%) zijn bekend met de naam WSP. Werkgevers zijn vooral via hun eigen netwerk in contact met het WSP gekomen.

Behoeften in de toekomst

Voor komend jaar verwacht 69% van de werkgevers contact te zoeken met het WSP voor de werving en selectie van personeel. Aan arbeidsjuridische informatie heeft 28% behoefte en informatie over de arbeidsmarkt 25% van de werkgevers.

Bekijk de infographic Regionale WerkgeversServicepunten door de ogen van de werkgever.