Direct naar content

Het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort is bezig met een pilot voor de werving en selectiemethode matchen op talent. Om deze nieuwe methode goed te leren kennen én om een goed voorbeeld te geven aan werkgevers, zette het WSP ook zelf een vacature uit volgens deze manier. Via deze talentgerichte vacature vonden zij drie nieuwe Jobhunters.

Jobhunter Erik ter Maaten: “De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere manier van de werving van nieuwe collega’s. Door de talenten van mensen centraal te zetten, verwachtten we collega’s te werven die in hun kracht worden gezet voor hopelijk een langere periode.”

Het WSP maakte de vacature met hulp van de methode Matchen op Talent van Mensgericht Ondernemen. Inge Jansen – van Ewijk begeleidde hen hierbij. “Drie collega’s uit het team, met alle drie een unieke kijk op de functie, hebben afzonderlijk van elkaar een vragenlijst ingevuld over het profiel voor de nieuwe collega.” Daarna gingen ze met het voorlopige profiel aan de slag. “Je krijgt over alle vragen een gesprek. Waarom vind je dit belangrijk? Je loopt het hele profiel door en bespreekt hoe de nieuwe functie er in de praktijk precies uit moet komen te zien. Je bespreekt bijvoorbeeld: de kandidaat die we zoeken is goed in details of in grote lijnen. Je krijgt zo een profiel waarmee je een gerichte vacaturetekst kunt opstellen.”

Teamcoördinator Klaas Gerber was erg enthousiast over deze manier: “Het was erg interessant en inspirerend. We hebben de tijd genomen om de functie en de verwachtingen te analyseren en naar elkaar duidelijk te maken hoe wij vonden dat de functie ingevuld zou moeten worden. Daardoor waren we veel beter van elkaars verwachtingen op de hoogte, hebben we echt meer inhoud kunnen geven aan het takenpakken en de talenten. Daarbij waren we als selectiecommissie ook veel beter en grondiger voorbereid op de selectieprocedure en de gesprekken.”

Talentgericht werven

Inge en Martijn proberen op deze manier vanuit Mensgericht Ondernemen werkgevers te stimuleren om talentgericht te gaan werven. “De arbeidsmarkt is nu zo krap. Je moet wel anders omgaan met mensen en ontwikkeling. Als je gaat werven op basis van CV, werk en opleiding, wordt je vijver heel erg klein. Als je gaat werven op basis van talenten en menselijke kwaliteiten heb je meer mogelijkheden: de wereld zit vol met mensen.”

Het WSP merkte dit bij de eigen vacature. “Er kwamen veel meer reacties binnen dan anders. Ook van mensen die op de oude vacature waarschijnlijk niet gereageerd hadden. “We hadden mensen met hele verschillende achtergronden, maar die vooral geïnspireerd waren door de vacaturetekst,” merkte Klaas. “We hadden de luxe dat er ook een aantal mensen met ervaring gereageerd hebben, maar uiteindelijk hebben we drie mensen aangenomen met meer en mindere ervaring op dit gebied en dat is wel uitzonderlijk!”

Dienstverlening werkgevers verbeteren

Met deze methode wil het WSP ook de dienstverlening richting werkgevers verbeteren. Martijn: “Op basis van deze methode kunnen zij samen met een ondernemer een oude vacaturetekst verbeteren. Zij kunnen bespreken wat een werkgever precies nodig heeft en daarbij ook de medewerkers van het bedrijven betrekken.” Werkgevers krijgen met zo’n jobprofiel meer inzicht in de talenten die nodig zijn voor het uitoefenen van een bepaalde functie. “Het stelt werkgevers in staat om veel breder en inclusiever te gaan werven.”

Talentenprofielen voor werkzoekenden

Mensgericht Ondernemen begeleidt gidsen van het Werkcentrum regio Amersfoort ook met het maken van talentenprofielen voor werkzoekenden. Zij begeleiden daarvoor een aantal gidsen in het Werkcentrum regio Amersfoort. De gidsen maken met werkzoekenden talentprofielen, waardoor zij goed kunnen kijken naar wat hun talent precies is. Lees hier meer over op de website van het werkcentrum.

Alle job- en talentprofielen die binnen de pilot worden gemaakt, worden naast elkaar gelegd, waardoor talentgerichte matches ontstaan tussen de werkgevers en werkzoekenden.