Direct naar content

Wetenschappelijk onderbouwde en innovatieve aanpak voor mobiliteit

Het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort gaat samen met TNO en werkgevers aan de slag met een innovatieve aanpak voor de mobiliteit van werkzoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt. Zij doen dit in het project Synclusive. Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 7 november in de Observant hebben TNO en het WSP regio Amersfoort aan werkgevers en betrokkenen meer verteld over Synclusive.

Werkgevers zijn hard op zoek naar schaars personeel. Twee oplossingen zijn het investeren in het talent van zittende werknemers én in kwetsbare groepen die nog geen werk hebben. In dit project doen we beide. Samen met werkgevers willen we kijken welke zittende werknemers zich verder kunnen doorontwikkelen in de organisatie middels bijvoorbeeld scholing en coaching. Tegelijkertijd kijken we welke mensen die nu nog zonder werk zitten aangenomen kunnen worden met (externe) begeleiding en scholing. Het doel is om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwde, innovatieve aanpak.

Regionale coalitie

TNO en het WSP doen dit door een coalitie te vormen met werkgevers en stakeholders. De coalitie gaat gezamenlijk werken aan vernieuwende oplossingen voor instroom, behoud en doorstroom van werkenden en werkzoekenden. Onder andere de werkgevers Albert Heijn, MBO Amersfoort, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort, ROC Midden Nederland, Ska Kinderopvang en Cycloon Post waren aanwezig.

Onder leiding van Jenny Huijs en Lisa Hummel, onderzoekers bij TNO gingen zij in gesprek over de belemmeringen, kansen en oplossingen die zij zien bij samenwerking met regionale partners.

Een voorbeeld van een vernieuwende aanpak waar we binnen Synclusive naar op zoek zijn, zijn de flexibele en versnelde leerroutes waarin Ska de arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang bestrijdt door werkzoekenden met het Leerwerkloket, MBO Amersfoort en het WSP een versneld werk- en leertraject aan te bieden. Rachel den Boer, directeur en organisatie dienstverlening Ska kinderopvang & Dominique van Greevenbroek, accountmanager WSP regio Amersfoort vertelden meer over deze leerroutes aan de aanwezigen.

Coalitie van start

Een aantal van de aanwezige werkgevers gaat deelnemen in de coalitie. Zij gaan niet alleen brainstormen over oplossingen, maar ook aan de slag met een plan van aanpak. Dit plan wordt in 2024 getest in een pilot.

Synclusive is een Europees project. Niet alleen in Nederland wordt gezocht naar vernieuwende ideeën, maar ook in Finland, Bulgarije en Portugal.

Wil je meer informatie of ook deelnemen in de coalitie? Stuur een e-mail naar Mylène Hatzmann: [email protected].