Direct naar content

WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Naast de al bestaande wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. WerkgeversServicepunt regio Amersfoort houdt zich aan de bepalingen van de AVG.

Welke partijen zijn bij het WSP betrokken?

Het WerkgeversServicepunt is een samenwerking van het UWV met de Gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg en Uitvoeringsorganisatie BBS, de Amfors Groep en Kamer van Koophandel. Het WSP is onderdeel van het Werkcentrum regio Amersfoort.

Elke partij is verantwoordelijk voor zijn eigen gegevensverwerking en dat deze voldoet aan de AVG. Partijen zijn daarmee allen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.

Partijen zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor de afhandeling van de rechten van betrokkenen onder de AVG. Verzoeken om inzage door betrokkenen kunnen worden gericht tot een partij en zullen conform AVG worden afgehandeld.

Waarom hebben we gegevens van u nodig?

Het WSP ondersteunt werkgevers uit de arbeidsmarktregio Amersfoort bij het zoeken en selecteren van personeel. Daarnaast informeren wij werkgevers over diverse personele vraagstukken, scholing en subsidies bij het in dienst nemen van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Om hen goed te kunnen ondersteunen, hebben wij bepaalde gegevens over het bedrijf nodig. Voor het selecteren van het personeel, heeft het WSP persoonsgegevens en arbeidsgegevens (CV) nodig van werkzoekenden.

Welke gegevens noteren we van u?

Uw bedrijfsgegevens leggen wij vast in een goed beveiligd systeem. Dit systeem heet WBS. Wanneer we u willen bemiddelen naar een baan, hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw geboortedatum, Burgerservicenummer en adres. Daarnaast hebben wij gegevens nodig over uw arbeidsverleden en soms gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden vastgelegd in goed beveiligde systemen (Sonar en WBS). Uw gegevens versturen wij altijd beveiligd, dus met wachtwoord, door aan potentiële werkgevers.

Met wie delen we uw gegevens?

Gegevens worden op een beveiligde manier gedeeld met de samenwerkende partijen. Daarnaast ontvangen werkgevers uw gegevens wanneer we u, met uw toestemming, voorstellen voor een bepaalde vacature.

Bij wie komen uw gegevens binnen?

Het beheer van de website ligt bij het WSP. Het beheer wordt uitgevoerd door drie collega’s van het WSP die in dienst zijn van de Gemeente Amersfoort en UWV. Wanneer u een reactie op onze website achterlaat of het contact- of aanmeldformulier invult, komen de gegevens die u invult binnen bij het WSP in Amersfoort. Uw gegevens worden niet zomaar doorgestuurd. Mocht doorsturen van uw gegevens nodig zijn op basis van uw vraag, gebeurt dat alleen binnen de samenwerkingspartners van het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort. De gegevens worden altijd beveiligd doorgestuurd volgens de eisen vanuit de AVG.

Aanmeldformulier website

Via het aanmeldformulier kunt u zich als werkzoekende aanmelden voor de diverse evenementen die worden georganiseerd door het WSP. We vragen hier persoonsgegevens, zoals geboortedatum, e-mailadres en adresgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanmelding te bevestigen, bij te houden welke werkzoekenden aanwezig zijn. Deze gegevens worden alleen binnen het WSP gedeeld.

Cookies

WerkgeversServicepunt regio Amersfoort registreert het IP adres van uw computer en maakt gebruik van cookies. De informatie wordt alleen gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren.