Direct naar content

Veel werkgevers hebben momenteel moeite met het werven van personeel. Bijna zes van de tien vacatures zijn volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Dit hangt samen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De vraag naar personeel is sinds de coronacrisis sterk gestegen, terwijl het aantal werkzoekenden is gedaald. Eind 2022 was de arbeidsmarkt krap voor 90 van de 92 beroepsgroepen die UWV onderscheidt. Volgens de recent uitgebracht arbeidsmarktprognose van UWV blijft de arbeidsmarkt, ondanks een afnemende groei van het aantal banen in 2023 en 2024, krap. Om nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken is het voor werkgevers nu extra van belang de juiste wervingsmethoden in te zetten.

De wijze waarop werkgevers werven verschilt naargelang het gevraagde opleidingsniveau in vacatures. Waar werving van laagopgeleiden het vaakst via eigen personeel gaat, wordt bij middelbaar en hoogopgeleiden vaker een vacature op een vacaturesite geplaatst of een externe organisatie ingezet.

Welke methoden gebruiken werkgevers om personeel te werven?

Uit het tweejaarlijkse werkgeversonderzoek van UWV komt naar voren dat werkgevers o.a. deze methodes gebruiken om personeel te werven:

  • Vacature verspreiden via sociale media (78%);
  • Vacature op eigen website (74%);
  • Via het eigen personeel (71%);
  • Via relaties zoals bijv. oud-medewerkers, netwerk (62%)

UWV publiceerde onlangs een vierde publicatie over het werkgeversonderzoek. Een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten is hier te lezen.

Het gebruik van sociale media bij werving en selectie

Werkgevers blijken bij het werven van hoog opgeleid personeel vaker sociale media in te zetten. Hierbij wordt het meest gebruik gemaakt van Facebook; zes op de tien werkgevers met vacatures verspreidt deze via dit medium. Hierbij dient wel een onderscheid te worden gemaakt naar de verschillende sectoren. Sectoren waar relatief veel jongeren in werkzaam zijn, maken meer gebruik van Facebook en Instagram. Bij een sector als openbaar bestuur is het juist Twitter dat vaker dan gemiddeld wordt ingezet.

Inzet externe organisaties bij werving en selectie

Ruim één op de drie werkgevers schakelt bij de werving en selectie van personeel een uitzendbureau (20%) of wervings- en selectiebureau (19%) in. In mindere mate wordt gebruik gemaakt van detacheringsbureaus (9%), UWV (7%), headhunter (6%) of gemeente (4%). De keuze voor het inschakelen van een specifieke externe organisatie hangt vaak samen met het gevraagde opleidingsniveau. Werkgevers die vacatures hebben voor meerdere opleidingsniveaus zetten vaker externe bureaus in voor de werving en selectie dan werkgevers die vacatures op één niveau hebben. Ook de omvang van het bedrijf van de werkgever speelt hierbij een rol.

Beleving valt in de smaak

De ervaring leert dat mensen die werk zoeken of zich oriënteren op een andere baan het fijn vinden om te kunnen ‘ruiken’ aan een bepaalde sector en aan een specifiek beroep waar ze mogelijk zouden willen werken vóórdat ze besluiten aan een sollicitatieprocedure te beginnen. Een manier van werven die daarop inspeelt is het organiseren van events waar mensen letterlijk kunnen ervaren hoe iets in z’n werk gaat. Dat gebeurt steeds vaker. Zo was er afgelopen zaterdag 10 juni de Techniek Doe Dag in Utrecht.

Zo’n 150 bezoekers van alle leeftijden uit de regio’s Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en Midden-Utrecht konden daar vrijblijvend kennismaken met de techniek en de bouw. Ze konden bijvoorbeeld zelf lassen, aan auto’s sleutelen, metselen of een robot programmeren. Ook konden ze informatie krijgen over (om)scholing voor een baan in bouw of techniek. Initiatiefnemers van de dag waren de WerkgeversServicepunten van de regio’s Amersfoort, Utrecht en Gooi en Vechtstreek, waarin UWV en gemeenten samenwerken, en de Leerwerkloketten in de drie genoemde regio’s.

Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘Je ziet dat dit soort dagen, waarbij het draait om beleving, in de smaak vallen. Het is voor werkzoekenden en andere geïnteresseerden een aansprekende en laagdrempelige manier van kennismaken. En het helpt hen om zich een concreet beeld te vormen van een sector en van de verschillende beroepen en mogelijkheden binnen die sector. Voor werkgevers is het een goede manier om in contact te komen met mensen die welllicht al geïnteresseerd zijn. Ik kan het werkgevers echt aanraden, ook in andere sectoren dan bouw en techniek.’

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In mei 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Amersfoort 2.768 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 2,1% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met mei 2022 daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 10,8%. De daling in Nederland over dezelfde periode bedroeg 8,4 %. Met name in de industrie daalde in de regio Amersfoort het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld ten opzichte van een maand eerder.