Direct naar content

Op woensdag 8 november vond in het Gemeentehuis in Nijkerk de informatiebijeenkomst Taal op de werkvloer plaats. De gemeente Nijkerk, het Leerwerkloket regio Amersfoort, Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek Nijkerk organiseerden deze middag met als insteek: hoe herken je als werkgever de signalen en wat kun je doen om laaggeletterden te ondersteunen? 

Mariëlle Broekman, wethouder van de gemeente Nijkerk, opende de bijeenkomst. Zij vroeg in haar welkomstwoord aandacht voor laaggeletterdheid onder werknemers. Zij riep werkgevers op te onderzoeken of dit in hun organisaties voorkwam en om daar mee aan de slag te gaan.

Mariet Hattink van Stichting Lezen en Schrijven vertelde hoe je signalen kunt herkennen bij mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale basisvaardigheden.

De werkgevers kregen informatie wat zij kunnen doen om medewerkers die moeite hebben met taal te ondersteunen. Ruim 700.000 werknemers in ons land hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden en communiceren in het Nederlands. Deze werknemers vinden het bijvoorbeeld lastig om werkinstructies te lezen, de computer te gebruiken of om elkaar als collega’s goed te begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van deze 700.000 mensen Nederlands als moedertaal heeft, dus niet alleen anderstaligen staan voor deze uitdagingen. De werkgevers hoorden meer over de voordelen van goede taal op de werkvloer: werknemers werken veiliger, het ziekteverzuim neemt af, er worden minder fouten gemaakt en de productiviteit en de kwaliteit gaan omhoog.

Ook vond er een interview plaats met Dirk-Jan, een ervaringsdeskundige en inwoner van Nijkerk, die op jonge leeftijd een taalachterstand opliep. Via Amfors kreeg hij de kans om op latere leeftijd Nederlandse lessen te volgen. Door zijn verhaal te delen hoopt hij anderen over de streep te trekken om ook die stap te zetten. Een inspirerend verhaal, want hij zit nu in het laatste jaar van zijn MBO opleiding.

Na afloop was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een informele borrel.