Direct naar content

In arbeidsmarktregio Amersfoort wordt het personeelstekort in de kinderopvang op een unieke manier aangepakt. Om de grote personeelstekorten in de kindervang op te lossen, startten het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort en Leerwerkloket regio Amersfoort samen met Ska Kinderopvang en het Professionals Programma van MBO Amersfoort, drie flexibele leerroutes om werkzoekenden op te leiden binnen de kinderopvang. Deze week beginnen 28 werkzoekenden met een versnelde leerroute om in de kinderopvang aan het werk te gaan. Donderdag 24 augustus vond de officiële kick off plaats.

Met dit project pakken de organisaties het personeelstekort in de kinderopvang gezamenlijk aan. Rachel den Boer, directeur organisatie en dienstverlening Ska Kinderopvang heet de groep cursisten van harte welkom op de kinderopvanglocaties van Ska: “Vanuit ons maatschappelijk hart vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de oplossingen van de krappe arbeidsmarkt. Kinderopvang is namelijk niet alleen een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, maar biedt ook ouders de kans om hun dromen na te jagen. Tegelijkertijd geven we met deze maatwerkopleiding in combinatie met leren in de praktijk deze groep vrouwen de kans om zichzelf te ontwikkelen en te groeien.”

“Wij horen van veel werkgevers dat het lastig is om goede mensen te vinden. Ook in de kinderopvang. Door meer mensen in de kinderopvang beschikbaar te hebben, helpen we niet alleen deze mensen en de kinderopvang, maar draagt dit initiatief ook bij aan het oplossen van de arbeidsmarktkrapte,” aldus Saskia Boering, Manager Professionals Programma van MBO Amersfoort.

Wethouder Nadya Aboyaakoub – Akkouh van Gemeente Amersfoort is blij dat de Amersfoortse organisaties samen de krapte in de kinderopvang aanpakken. “Voor zover wij weten is Amersfoort uniek in deze aanpak om mensen via snellere leerroutes een vliegende start te geven in de kinderopvang.”

Volgens de wethouder is dit ook een manier om het arbeidspotentieel in de regio goed te benutten. “De cursisten volgen allemaal een leertraject die past bij wat ze nu al kunnen of kunnen leren in de schoolbanken of in de praktijk. Door die benadering krijgen zij meer of betere ontwikkelkansen en perspectief op passend werk. En daarmee nieuwe mogelijkheden op een volgende stap in het leven, net als een ander.”

Leerroutes met veel kansen

In april, mei en juni hebben ruim 80 geïnteresseerden drie informatiebijeenkomsten bij Ska en het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort bezocht. Zij konden daarna een dag meelopen in een kinderopvangcentrum in de buurt. Tijdens een test en een uitgebreid intakegesprek bij MBO Amersfoort is samen met de geïnteresseerden bekeken wat voor hen de juiste leerroute is. Ruim 25 van hen gaan nu echt van start met een versnelde en flexibele leerroute om in de kinderopvang aan het werk te kunnen gaan. Elf cursisten starten met een voorschakel-taalopleiding en zeventien cursisten starten met de leerroute Pedagogisch medewerker Kinderopvang niveau 3. Begin 2024 start de opleiding Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 voor de groep die nu eerst het voorschakeltraject taal gaat doorlopen.

De groep van zeventien cursisten aan de opleiding Pedagogische medewerker Kinderopvang, begint met een intensief programma van zeven volle weken theorie op school. Daarna leren en werken ze onder begeleiding in de praktijk. Wanneer zij de opleiding met succes doorlopen, is de kans op een betaalde baan groot. Met name de elf cursisten die aan het taaltraject beginnen, hadden anders een lange en moeilijke route naar de arbeidsmarkt gehad. Hier biedt de samenwerking tussen de vier samenwerkingspartners echt nieuwe kansen.

Kick Off bijeenkomst

Bij de kick off op donderdagmiddag 24 augustus heetten Yvonne Groot, waarnemend directeur bij de school voor Gezondheidszorg en Welzijn en Louise Joosten, directeur Ska Kinderopvang de cursisten van harte welkom. Wethouder Nadya Aboyaakoub – Akkouh wenste hen erg veel succes.