Direct naar content

Het tekort aan personeel wordt in nagenoeg alle sectoren ervaren. Werkgevers proberen op allerlei manieren tekorten aan te vullen. Eén van de manieren is om huidige werknemers meer uren te laten werken. Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijke groep werknemers hier wel voor voelt, maar belemmeringen ervaart, zoals de onmogelijkheid om kinderen naar de kinderopvang te brengen. Het personeelstekort in de kinderopvang zorgt er voor dat meer mensen thuis voor hun kinderen moeten zorgen in plaats van beschikbaar te zijn om meer uren te gaan werken.

Ook in de arbeidsmarktregio Amersfoort is er momenteel een personeelstekort in de kinderopvang en werknemers ervaren een hoge werkdruk. Door de kabinetsplannen om binnen een aantal jaar voor alle werkende ouders 96% van de kinderopvang te vergoeden, worden deze problemen naar verwachting groter. In de toekomst kunnen de wachtlijsten voor ouders verder oplopen door bijvoorbeeld de toename van het aantal geboortes de komende jaren, terwijl de arbeidsmarkt voor (pedagogisch) medewerkers kinderopvang in de arbeidsmarktregio nu al zeer krap is.

Een zeer krappe arbeidsmarkt voor pedagogisch medewerkers kinderopvang

Uit een peiling van CBS onder werkgevers in de kinderopvangorganisaties blijkt dat zij als drie belangrijkste oorzaken van het personeelstekort noemen:

  • Het ziekteverzuim van werknemers (67%);
  • Te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66%);
  • Dat ze al voor lange tijd een tekort hebben dat zie niet hebben kunnen inlopen (51%).

Spanning en oplopend tekort aan personeel

Het tekort aan personeel in de kinderopvang is de afgelopen 3 jaar toegenomen. De verhouding tussen de vraag van werkgevers naar personeel en het aanbod ervan, loopt steeds verder uit elkaar. Dit betekent dat de spanning op de arbeidsmarkt voor medewerkers in de kinderopvang in de regio Amersfoort stijgt (linker grafiek).

De rechter grafiek laat zien dat in de arbeidsmarktregio Amersfoort eind april 22 WW’ers met het beroep (pedagogisch) medewerker kinderopvang stonden ingeschreven. Dit aantal is na een periode van corona maatregelen fors gezakt.

Oriënteren op een overstap naar de kinderopvang

De zij-instroom van mensen met de juiste kwalificaties, die eerder in een ander beroep of sector werkzaam waren, zou een bijdrage aan het het terugdringen van de tekorten in de kinderopvang kunnen zijn. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten-, groeps- en woonbegeleiders, verkoopmedewerkers detailhandel, kelners, barpersoneel, receptionisten, telefonisten en verzorgenden. Werkzoekenden die zich hierin herkennen kunnen overwegen de overstap naar de kinderopvang te maken. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij het Leerwerkloket.

Dominique van Greevenbroek, adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort: “Om de drempel naar de kinderopvang te verlagen, is het WSP met het Leerwerkloket regio Amersfoort en Ska Kinderopvang om de tafel gaan zitten en het gesprek aangegaan over een andere aanpak van dit specifieke probleem op de regionale arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met MBO Amersfoort. Samen met deze instelling worden er een drietal flexibele leerroutes opgezet waarbij onder andere werkervaringsplekken in de kinderopvang worden gecreëerd. Tijdens de eerste twee informatiesessies meldden zich meer dan 35 personen. De laatste informatiesessie staat gepland op 6 juni aanstaande.” Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het WSP regio Amersfoort.

Skills en vaardigheden

Het werk van een pedagogisch medewerker kinderopvang is heel divers en bestaat onder andere uit kinderen begeleiden bij spelactiviteiten, het observeren van gedrag van kinderen en samenwerken met ouders. Belangrijke skills en vaardigheden die van de medewerker worden gevraagd zijn bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en aandacht hebben voor anderen;
  • Goede communicatieve vaardigheden zijn niet alleen nodig voor het contact met kinderen, maar ook voor de samenwerking met collega’s en ouders;
  • Het kunnen organiseren en begeleiden van spelactiviteiten;
  • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit.

UWV publiceerde onlangs over de tekorten in de kinderopvang. Dat is hier te lezen.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In april 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Amersfoort 2.828 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 1,5% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met april 2022 daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 12,4%. De daling in Nederland bedroeg 10,6 %. Met name in de horeca daalde het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld ten opzichte van een maand eerder.