Direct naar content

Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidies en regelingen, afhankelijk van de aangeboden werk- of leerplek en de situatie van de werknemer. Je accountmanager van het WSP kan hier meer over vertellen en informeren wat voor jouw medewerker mogelijk is.

Kijk voor de subsidies en regelingen die het voor jou als werkgever makkelijker kunnen maken om een medewerker vanuit de Doelgroep Banenafspraak aan te nemen ook in onze folder Subsidies en regelingen Doelgroep Banenafspraak.

Loonwaardemeting

Onderzoek op de werkplek waarbij de loonwaarde wordt gemeten om vast te stellen wat de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie is voor een werkgever.

 • Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de participatiewet, het doelgroepenregister en de wajong.
 • De kosten worden door de overheid betaald.

Proefplaatsing

Wanneer je wilt beoordelen of de nieuwe werknemer daadwerkelijk past bij de functie die je aanbiedt.

 • Werknemers met een Participatiewet-, bijstand-, Wajong-, WW-, WAO-, WIA-, WAZ- of Ziektewet- uitkering.
 • Kandidaat behoudt zijn uitkering.
 • Je  betaalt geen loon.

Loondispensatie

Wanneer een werknemer met een wajong-uitkering minder presteert dan andere werknemers in een vergelijkbare functie.

 • Werknemers met een wajong-uitkering.
 • Je betaalt loon naar de loonwaarde van de werknemer.
 • UWV vult het loon van de werknemer aan.

Loonkostensubsidie

Wanneer je een werknemer met een ziekte of handicap vanuit de Participatiewet in dienst neemt.

 • Werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
 • Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.
 • Je vraagt deze aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

Jobcoaching

Wanneer een werknemer ondersteuning op de werkvloer kan gebruiken om daarna zelfstandig te kunnen functioneren.

 • Werknemers die vanuit een uitkering aan het werk gaan en wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.
 • Begeleiding voor zowel werknemer, werkgever en collega’s op de werkvloer mogelijk.

No risk polis / compensatie bij ziekte

Wanneer je twijfelt over de financiële risico’s die je mogelijk loopt bij het in dienst nemen van een kandidaat.

 • Werknemers met een Participatiewet-, bijstand, Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering.
 • Voormalig werkloze werknemers, geboren voor 8 juli 1954.
 • Ziektewet-uitkering compenseert (deel) loonkosten van zieke werknemer.

Subsidie aanpassingen werkplek

Wanneer een werknemer met een beperking aanpassingen nodig heeft op de werkplek.

 • Werknemers met een beperking waardoor ze aanpassingen nodig hebben op de werkvloer.
 • Subsidie voor aanpassingen van de werkplek, rolstoeltoegang, aangepast bureau e.d.

Subsidie praktijkleren studenten

Wanneer je een leerwerkplek biedt aan MBO studenten die een opleiding volgen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

 • MBO studenten met opleiding in BBL.
 • Tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van de student.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Wanneer je een medewerker in dienst neemt uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

 • Werknemers van 56 jaar of ouder die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en een uitkering ontvangen van de gemeente, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking.
 • Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De werknemer kan deze verklaring aanvragen bij zijn of woongemeente.
 • Inwoners van de gemeente Amersfoort kunnen de doelgroepverklaring hier downloaden.

Lage Inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe.

 • Werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 12,04 tot en met € 15,06 in 2023 en minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
 • De Belastingdienst berekent op basis van uw loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op LIV.