Direct naar content

Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort vindt het belangrijk dat de website voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap, dyslexie of leeshandicap. Wij proberen onze website zoveel mogelijk te laten voldoen aan internationaal erkende eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Zo streven we er bijvoorbeeld naar om bij ieder beeld een beschrijvende tekst te plaatsen. Op die manier kunnen spraakcomputers de pagina’s beter voorlezen en kunnen bezoekers met een handicap de informatie op deze website ook bereiken.

Toegankelijkheidsverklaring

Vanaf woensdag 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites aan toegankelijkheidseisen voldoen zodat iedereen gebruik kan maken van de online informatie. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk. De toegankelijkheidsverklaring kun je hier lezen.

Onderzoeksrapport digitale toegankelijkheid

Voorafgaand aan de toegankelijkheidsverklaring is een o-meting gedaan om te kijken wat de status is van de website. Dit onderzoek is afgerond op 8 april 2021. Het onderzoeksrapport is hier terug te lezen.

Aan de hand van dit onderzoek hebben wij al een groot aantal punten verbeterd. Zo hebben alle afbeeldingen een beschrijvende tekst gekregen en zijn links beter omschreven. Volgens het rapport voldoen een aantal pagina’s niet aan de eisen omdat zij een pfd-document bevatten. Deze documenten zijn inmiddels van de site verwijderd en de informatie wordt op de juiste manier gegeven. Ook zijn er technische aanpassingen gedaan.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Je kunt een mail sturen aan [email protected]. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op en proberen het probleem zo spoedig mogelijk aan te pakken.