Direct naar content

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 84.471 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2023 is het landelijk realiseren van 105.000 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 zijn er in het derde kwartaal van 2023 landelijk 1.567 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 1%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het derde kwartaal van 2023 met 1.396 personen toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van UWV.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 zijn er in het derde kwartaal van 2023 2.134 meer personen binnen de banenafspraak. Het totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak staat daarmee op 263.435.

Van deze 263.435 personen die tot de doelgroep banenafspraak behoren, zijn er in het derde kwartaal van 2023 in totaal 1.396 personen meer aan het werk. Het totaal aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak komt in het derde kwartaal van 2023 landelijk uit op 138.317.

Cijfers regio Amersfoort

In het derde kwartaal van 2023 zijn in arbeidsmarktregio Amersfoort 2.275 personen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk. In het tweede kwartaal was dit nog 2.240 werkzame personen. Het aantal personen dat in het derde kwartaal werk vindt (124) is iets groter dan het aantal personen dat werk verliest (106).

Wel is het aantal werkzame personen dat instroomt in de doelgroep banenafspraak (7) iets kleiner dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (11). Het totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak komt daarmee uit op 4.478, waarvan dus 51% werkzaam is. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2023 ging het om 50% in de doelgroep banenafspraak wat werkzaam was.