Direct naar content

Meer dan 100 werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid zijn in arbeidsmarktregio Amersfoort het afgelopen jaar extra begeleid bij hun zoektocht naar werk. Eén van de methodieken die hierbij wordt ingezet is IPS. Met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS), kunnen mensen met een psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, ondersteuning ontvangen. Een IPS-trajectbegeleider helpt met werk zoeken, vinden en behouden.

In april 2022 is in arbeidsmarktregio Amersfoort het project Hoofdzaak } Werk officieel van start gegaan. Binnen dit project werken GGZ organisaties, UWV, WSP, zorgverzekeraars en de regiogemeenten samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij het vinden van werk.

Doelen Hoofdzaak } Werk behaald

Het doel is om per regio 100 nieuwe begeleidingstrajecten per jaar te realiseren waarbij zowel de kandidaat als de werkgever passende begeleiding en ondersteuning krijgt. Dit doel is behaald.

Kenniscentrum Phrenos en Akwa GGZ hebben in mei de eerste cijfers gepubliceerd over de IPS-trajecten per regio tot en met het vierde kwartaal van 2022. In arbeidsmarktregio Amersfoort waren er eind 2022 91 lopende IPS-trajecten. Dit aantal ligt boven het landelijk gemiddelde.

Bij 52,7 % van deze IPS-trajecten heeft dit in de regio Amersfoort geleid naar werk. Landelijk ligt dit percentage op 35,6 %.

Een ander doel was om de integrale samenwerking tussen de partijen nog verder te verbeteren. Dit is de afgelopen periode gedaan tijdens regionale overleggen, een uitbreiding van casuïstiek overleggen met andere GGZ organisaties uit de regio en kennissessies om meer te leren over elkaars dienstverlening. Ook is er een online platform opgericht waar GGZ organisaties in de regio zich bij kunnen aansluiten.

Rondleiding Werkcentrum regio Amersfoort

Op woensdag 10 mei hebben een aantal IPS coaches en samenwerkingspartners van Hoofdzaak } Werk een rondleiding gekregen door Werkcentrum regio Amersfoort. Bij het bezoek waren ook de Nederlandse GGZ en landelijk projectleider Cris Bergmans aanwezig. Tijdens het bezoek is gesproken over de samenwerking binnen Hoofdzaak } Werk en het Werkcentrum regio Amersfoort. Allen waren enthousiast over het werkcentrum en de toegankelijkheid ervan.