Direct naar content

De Gemeente Amersfoort sluit zich aan bij het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Gemeentesecretaris Nico Kamphorst heeft het akkoord op woensdag 3 maart ontvangen. Daarmee laat de gemeente zien dat zij werkt aan een toegankelijke organisatie voor laaggeletterde werknemers en hen helpt zich op de werkvloer verder te ontwikkelen.

In Amersfoort zijn naar schatting 9.500 laaggeletterde inwoners. De gevolgen van een taalachterstand zijn groot. De gemeente Amersfoort wil dat iedere inwoner mee kan doen in de stad. Zowel in de privésituatie als op de werkvloer. Dat is lastig als je de taal niet goed beheerst.

Taalakkoord

Binnen het landelijk Taalakkoord Werkgevers bundelen werkgevers hun krachten en verbeteren ze de taalvaardigheid van hun medewerkers. Ze ontvangen hiervoor een certificaat en formuleren acties op het gebied van taal op de werkvloer.

De gemeente Amersfoort sloot in september al het Taalakkoord Amersfoort. Acht organisaties in de stad zijn samen aan de slag gegaan om laaggeletterden te helpen bij basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en computeren. Daar komt nu de extra aandacht voor laaggeletterde medewerkers bij.

Ambities Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil laaggeletterdheid onder werknemers verminderen door hen toe te leiden naar passend bijscholingsaanbod. Bovendien wil de gemeente de interne communicatie voor hen begrijpelijker maken.

Met vier concrete acties gaat de gemeente dat doen:

  • Werkgeversbrieven herschrijven
  • Interne communicatie via intranet
  • Basisvaardigheden onderdeel van duurzame inzetbaarheid
  • Bewustzijn vergroten van medewerkers

Ambassadeursrol

De gemeente Amersfoort gaat niet alleen zelf aan de slag maar gaat ook andere werkgevers enthousiasmeren om aandacht te besteden aan taal op de werkvloer.

Ondertekening

Het certificaat is online uitgereikt. Bij de uitreiking waren ook Erik de Graaf, landelijk adviseur Leerwerkloketten en Hans Eijsink, projectleider Leerwerkloket regio Amersfoort aanwezig. Zij begeleiden en adviseren werkgevers bij de uitvoering van het Taalakkoord.

Wil je ook aan de slag met de ontwikkeling van taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket regio Amersfoort.