Direct naar content

Ondanks de coronacrisis, de voortdurend veranderende economische omstandigheden en de hoge inflatie, blijft de krapte op de arbeidsmarkt op een ongekend hoog niveau. Ook in Amersfoort. Het aantal openstaande vacatures is in de afgelopen 1,5 jaar blijven groeien. Daartegenover staan steeds minder werkzoekenden. De publicatie Regio in Beeld 2022 van UWV gaat in op de krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen. 

De cijfers zijn op 13 december gepresenteerd door arbeidsmarktadviseur Jeroen Schuil van UWV tijdens de theatershow Kijk eens door een andere bril in het ICOONtheater.

Recordhoogte in Amersfoort

De spanning op de arbeidsmarkt van Amersfoort is niet nieuw. Al sinds het 2e kwartaal van 2017 is de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio krap. In 2021 nam de spanning op de arbeidsmarkt, na een dip als gevolg van corona, snel toe en kwam in 2022 zelfs op een recordhoogte uit.

 • Met 10.600 openstaande vacatures eind 2e kwartaal 2022, is het aantal openstaande vacatures veel groter dan voor corona. Ten opzichte van begin 2016 is de vacaturemarkt zelfs bijna 3 keer zo groot.
 • In bijna alle beroepsgroepen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Alleen voor managementberoepen is er een iets minder krappe arbeidsmarkt.
 • Voor een aantal beroepen is al langere tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. Voorbeelden van beroepen in Amersfoort waarvoor al minimaal 6 jaar sprake is van krapte zijn:
  • monteurs industriële machines en installaties
  • ontwerpers/architecten ICT-systemen
  • verzorgenden IG
  • vrachtwagenchauffeurs

Voor werkgevers betekent die krapte dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Voor werkzoekenden biedt de krapte juist kansen.

De UWV publicatie ‘Regionale kansrijke beroepen’ geeft een overzicht van de kansrijke beroepen voor Amersfoort.

Overal kansen op de arbeidsmarkt Amersfoort 2022

Personeelstekort is hardnekkig

Het personeelstekort op de Nederlandse arbeidsmarkt is hardnekkig en heeft een aantal structurele oorzaken:

 • Er wordt relatief veel in deeltijd gewerkt.
 • Er stromen onvoldoende jongeren in om de uitstroom van ouderen op te vangen. Dit probleem blijft de komende jaren een grote rol spelen.
 • De opleidingen die jongeren volgen, sluiten onvoldoende aan bij beroepsrichtingen waarin de vraag groot is. Vooral in de technische beroepsrichtingen is de instroom van leerlingen afgenomen.

De uitdagingen waar de Nederlandse samenleving op dit moment voor staat, doen een nog groter beroep op personeel dat al schaars is. Verduurzaming bijvoorbeeld, vraagt vooral technisch personeel. Terwijl de beschikbaarheid van technisch geschoolden al geruime tijd een knelpunt is. Ook de grote bouwopgave waar de regio Amersfoort de komende jaren voor staat, heeft datzelfde technische personeel nodig. Het kabinet heeft plannen om de vergoedingen voor de kinderopvang te verhogen, terwijl de branche op dit moment al moeite heeft om de bezetting rond te krijgen.

Waar is nog personeel te vinden

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor werkgevers in Amersfoort moeilijk om aan personeel te komen. Er komen te weinig reacties op de vacatures. De meerderheid van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures alleen maar moeilijker gaat worden. Eén van de oplossingen voor krapte is het breder kijken naar kandidaten. Er staat nog steeds talent aan de kant. Dit heet het onbenut arbeidspotentieel: mensen die mogelijk ingezet kunnen worden. Een deel daarvan is bij UWV geregistreerd als werkzoekende (GWU). Voor Amersfoort gaat het daarbij om 4.400 personen. Deze personen zijn onder te verdelen in:

 • 700 onderbenutte deeltijders. Dit zijn werkenden, die meer uren kunnen en willen werken.
 • 2.000 werklozen. Dit zijn personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht én daarvoor direct beschikbaar zijn.
 • 1.700 semi-werklozen. Dit zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht maar niet direct beschikbaar zijn, óf die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn. Ook personen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar of niet werkzoekend zijn vallen onder semi-werklozen.

Meer weten over Regio in Beeld? Lees dan de UWV publicatie ‘Regio in Beeld Amersfoort’.