10.12.2019

Wilt u een sociale onderneming starten of van uw beginnende bedrijf een sociale onderneming maken? Kijk dan snel of Move2Social u hierbij kan helpen. De gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Bunschoten, Soest, Leusden en Woudenberg, Rabobank Amersfoort-Eemland, adviesbureau KplusV en WSP regio Amersfoort starten begin 2020 met de tweede editie van Move2Social. Dit is een regionaal versnellingsprogramma voor ondernemers die maatschappelijke impact willen maken.

Het programma gaat in maart 2020 van start. Op 30 januari 2020 vindt de officiële Kick-Off plaats. Tijdens deze Kick-Off kunnen potentiele deelnemers extra informatie inwinnen om te bepalen of ze zich zullen inschrijven. Sociaal ondernemers kunnen zich tot 10 februari 2020 aanmelden voor het programma via de website van Move2Social.

Voor wie?

Move2Social Regio Amersfoort roept startende sociaal ondernemers en gevestigde ondernemers (tot 3 jaar oud) die van hun onderneming een sociale onderneming willen maken in bovenstaande gemeenten op zich in te schrijven. Door deze inschrijving maken zij kans om een deel te mogen nemen aan een begeleidingstraject van vier maanden waarmee ze hun onderneming een boost kunnen geven. de partners van Move2social Regio Amersfoort selecteren de meest kansrijke ondernemers. De geselecteerde ondernemers werken tijdens het traject samen met experts uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid aan de (door)ontwikkeling van hun sociale onderneming

Hoe werkt het?

Direct aansluitend op de selectie volgt, gedurende vier maanden, een intensief ontwikkelprogramma met workshops, expertmeetings, begeleidend mentorschap en business coaching door ervaren ondernemers uit de regio. Hoe positioneer je jezelf als maatschappelijke vernieuwer? Hoe ontwikkel je een businessmodel met impact? Welke maatschappelijke waarde creëer je? En hoe meet je deze impact? Tijdens Move2Social Regio Amersfoort gaan we met deze vraagstukken aan de slag. Het resultaat is een doordachte businesscase voor een voortvarende start of duurzame groei van je sociale onderneming. De sociaal ondernemers krijgen, ter afronding van het programma, de gelegenheid om hun businesscase te pitchen voor een publiek van publieke én private investeerders en andere belangrijke spelers uit de regio. Zo komen zij in contact met financiers en andere organisaties die kunnen helpen met de verdere ontwikkeling van hun onderneming.

Voorwaarden voor deelname:

  • Jouw onderneming is gevestigd (niet ouder dan 3 jaar) of zal zich vestigen in de Regio Amersfoort;
  • Jouw idee voor een sociale onderneming bevindt zich in de startfase en is klaar om de markt te betreden of jouw sociale onderneming bestaat maximaal drie jaar.
  • De onderneming is schaalbaar;
  • Jouw onderneming maakt impact op één of meer van de volgende gebieden: arbeidsparticipatie, milieu, welzijn of internationale ontwikkeling;
  • De onderneming genereert inkomsten uit de markt en investeert (een deel van) de winst in je onderneming.

Move2Social: bewezen succesvol programma

Move2Social is inmiddels in zes regio’s actief (Amersfoort, Groene Hart, Hart van Brabant, Noord-Groningen, Rotterdam en Twente) en 78 ondernemers hebben aan het programma deelgenomen. Het programma is door RVO genomineerd als Nederlandse finalist voor de EEPA Awards, een prijs voor publiek-private samenwerkingsverbanden die als doel hebben het MKB verder te helpen.