De arbeidsmarkt in de regio Amersfoort wordt steeds krapper. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar alle kansen open liggen voor werkzoekenden, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden.

De economie groeit niet meer in de mate waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend raakte. Toch is er in de rest van 2019 en in 2020 nog steeds sprake van groei. In de regio Amersfoort komen er volgend jaar naar verwachting 5.800 extra banen bij. Het totaal aantal banen komt eind 2020 uit op 169.200. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2020 met 105 duizend (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen banen. De relatief hoogste banengroei wordt verwacht in de regio Groot-Amsterdam en Flevoland. De kleinste banengroei in Drenthe, Noord-Limburg en Midden-Limburg.

Moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers in de arbeidsmarktregio Amersfoort kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen. In 2019 geven een op de vier werkgevers aan dat zij productiebelemmeringen ervaren door personeelsgebrek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog zo blijven. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriële machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In de regio Amersfoort doen zich bijvoorbeeld tekorten voor in de sectoren techniek, zorg, ICT en onderwijs. De krapte heeft zich naar alle opleidingsniveaus verbreed.

Beschikbaar voor werk

Steeds meer mensen vinden uiteindelijk werk. Ook de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand neemt af in de regio. Toch vindt niet iedereen zijn weg naar een betaalde baan. In de regio Amersfoort zijn er ongeveer 17.100 werkzoekenden met een WW-, Wajong- en bijstandsuitkering opgenomen in het GWU (Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV) die willen werken. Dit cijfer geeft een goed beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Regionale samenwerking

Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort en werkgever Thermen Soesterberg heeft in de afgelopen jaren al mooie resultaten opgeleverd. Voor ruim 10 personen met een WIA-, Wajong of bijstandsuitkering uit de regio is er zorgvuldig naar hun competenties gekeken en match gemaakt. Thermen Soesterberg zoekt o.a. masseurs, schoonheidsspecialisten, koks, keukenhulpen, medewerkers voor de bediening en schoonmakers. Daarnaast heeft deze werkgever een eigen opleidingscentrum en biedt hierdoor veel doorgroeimogelijkheden. General manager Eelco van Heusden: ‘Wij merken dat als je als werkgever investeert in iemand je er loyaliteit voor terug krijgt.’ Het WSP regio Amersfoort helpt, ondersteunt en adviseert ons bij onze personeelsvraagstukken.

Regio in Beeld

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV die per arbeidsmarktregio inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Zoals regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten. Met Regio in Beeld bevordert UWV een transparante arbeidsmarkt en samenwerking in de regio tussen UWV, gemeenten, werkgevers en partners.

Bijeenkomst

Op dinsdagochtend 29 oktober organiseerden het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort en Thermen Soesterberg een speedmeet voor regionale werkzoekenden. Na een rondleiding door het wellness complex konden zo’n 20 werkzoekenden met Thermen Soesterberg in gesprek over de vacatures. Tegelijkertijd vond er een Regio in Beeld bijeenkomst van UWV plaats met informatie over de arbeidsmarkt in aanwezigheid van o.a. gemeentelijke bestuursleden, beleidsadviseurs en managers van UWV. Werkgever Thermen Soesterberg deelde hun ervaring met het anders kijken naar de werving en selectie bij het vinden van het juiste personeel.