Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen van Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. De 5 techniekscholen (Van Lodenstein College, Corlaer College, Het Element, Vakcollege Maarsbergen en Beukenrode onderwijs) zetten de komende jaren samen met het regionale MBO en het bedrijfsleven techniek stevig op de kaart van het voortgezet onderwijs.

Een van de doelen voor de komende jaren is om gezamenlijk. Gezamenlijk jongeren op diverse wijzen laten kennis te maken met het mooie technische werkveld én werken aan inhoudelijk sterk technisch onderwijs.

Voor de regio Amersfoort, waaronder ook scholen in Nijkerk, Hoevelaken, Maarsbergen en Doorn vallen, is hiervoor de komende 4 jaren ruim € 10 miljoen beschikbaar.

Feestelijke start

Op woensdag 22 januari 2020 is de officiële start van Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. Bij de Wereld voor Techniek aan de Hardwareweg in Amersfoort wort een netwerkontbijt gehouden.

Hier komt Rolf Hut aan het woord. Hij is wetenschapper aan de TU Delft en motiveert zijn studenten om te leren door te ontdekken, bouwen en doen. Volgens Hut maak je de allerbeste techniek en mechaniek gewoon zelf met beschikbare huis- tuin en keuken- materialen. Zo richt hij zijn lessen aan studenten in en daar laten wij ons graag door inspireren.

De regionale techniek vmbo’s nemen het voortouw en geven samen met de vmbo’s, mbo’s, bedrijfsleven en gemeenten uitvoering aan de plannen. De wethouders van gemeente Amersfoort – Fatma Koser Kaya, Nijkerk – Mariëlle Broekman en Utrechtse Heuvelrug – Chantal Broekuis zullen hun visie op de plannen tijdens deze bijeenkomst delen.

U bent van harte welkom bij de feestelijke start van Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. Het ontbijt start om 08.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 10.00 uur. Meld je aan via Technet Eemland.