Sociaal ondernemen
Mail ons

Of bel ons op 033 – 330 36 26

 

Sociale innovatie

Sociaal én succesvol personeelsbeleid

Turbulent. Onzeker. Complex. Dubbelzinnig. Een reeks woorden die wel op een treffende manier dit tijdsgewricht duiden. We kampen in Nederland met grote werkloosheid en tegelijkertijd (groeiende) tekorten op de arbeidsmarkt. Deze structurele problemen worden momenteel overschaduwd door de economische crisis. Maar we kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Gezamenlijk zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Hoe lossen we de steeds groter wordende frictie op de arbeidsmarkt op?

social-return-680x680

Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt

Ton de Korte – voormalig directeur van het Nederlands Instituut van Sociale Innovatie – licht toe: “De groeiende werkeloosheid en de (dreigende) tekorten op de arbeidsmarkt lijken een tegenstelling, maar liggen in elkaars verlengde. Het werk in Nederland verschuift naar hoger opgeleiden. Door standaardisering, automatisering en uitbesteden aan lagelonenlanden verdwijnt veel eenvoudig werk. Maar dit soort werk hebben we hier ook nodig om mensen hun eigen boterham te laten verdienen. We moeten met elkaar het debat voeren en opzoek naar oplossingen hoe we iedereen een plek kunnen geven op de arbeidsmarkt en tegelijk de (groeiende) tekorten kunnen opvangen. Want dat is een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en uitdaging. Niet alleen van de overheid, maar ook van u als werkgever.”

Sociaal ondernemers gezocht

Het Werkgeversservicepunt zoekt sociaal ondernemers die deze problemen – die zich ook lokaal voordoen – op een ondernemende manier met ons willen oplossen. De toenemende werkloosheid is een landelijk probleem, maar vraagt om betrokken werkgevers die lokaal hun verantwoordelijkheid nemen. De overheid kan dit niet alleen. We zijn ervan overtuigd dat er niet één oplossing is voor dit probleem maar dat de oplossing zal bestaan uit vele specifieke oplossingen. En voor al deze oplossingen geldt dat zij moeten passen bij uw bedrijf. Want de continuïteit van de bedrijven is minstens zo belangrijk.

Wij zoeken werkgevers die met ons op zoek willen gaan naar vernieuwende ideeën of concepten die een win-win situatie opleveren. Extra banen voor (laaggeschoolde) arbeidskrachten in uw bedrijf én tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering. Geen ellenlange praatsessies, onderzoeken en verkenningen, maar doelgericht banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die ook bijdragen aan groei van uw bedrijf.

Het kan!

Lees de voorbeeldcases van Connexxion en PostNL, ICT-bedrijf Specialisterren en het Slotervaartziekenhuis die een ‘out-of-the-box’ personeelsbeleid voeren, wat leidt tot meer banen voor moeilijk plaatsbaren én verbeterde bedrijfsresultaten. Laat u inspireren.

En gaat u daarna met ons op zoek naar de mogelijkheden en kansen binnen uw bedrijf? Standaardantwoorden en -oplossingen zijn er niet, maar wij zijn ervan overtuigd dat er ook binnen uw bedrijf mogelijkheden zijn. Sociaal ondernemen is de nieuwe manier van ondernemen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.