Direct naar content

Meer dan 700.000 werknemers hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het is dan lastig om werkinstructies te lezen, de computer te gebruiken of elkaar als collega’s goed te begrijpen. Dit heeft gevolgen voor je bedrijf. Als werkgever kun je bijdragen aan de verbetering van taalvaardigheid van jouw medewerkers.

Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:

 • neemt het ziekteverzuim af;
 • werken medewerkers veiliger;
 • worden er minder fouten gemaakt;
 • gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog.

Wat levert aandacht voor laaggeletterdheid je op? In het Factsheet laaggeletterden en werk van Stichting Lezen en Schrijven vind je feiten en cijfers en meer informatie over instrumenten, materialen en praktische hulpmiddelen.

Taalakkoord

Je kunt je medewerkers scholing aanbieden met hulp van het Leerwerkloket regio Amersfoort. Ook kun je je aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers. Binnen het Taalakkoord zet je samen met andere werkgevers in op taal en deel je  kennis en ervaringen.

In onze regio zijn de volgende werkgevers aangesloten bij het Taalakkoord:

 • Amfors
 • Bieze Food Group
 • Apotheek Orion
 • Gemeente Amersfoort
 • Bloemendal Bouw
 • Newasco
 • Inproba
 • McDonald’s Nijkerk

Het Taalakkoord Werkgevers wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten en is een initiatief van het ministerie van SZW. Bekijk voor meer informatie de Centrale Boodschap Taalakkoord en de Toolkit Taalakkoord. Wil je ook aansluiten bij het Taalakkoord? Neem dan contact op met het Leerwerkloket regio Amersfoort.

Argumentenkaart taalvaardigheid voor werkgevers

Taalaanbod voor werkzoekenden

Wil je hulp bij het ontwikkelen van je taal? Neem dan contact op met het Leerwerloket regio Amersfoort.

Wil je beter leren lezen, schrijven of de computer leren gebruiken? Dan kun je ook terecht bij het DigiTaalhuis. Deze zijn gevestigd in de bibliotheek. Het DigiTaalhuis zet zich in om volwassenen te helpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Het gaat hoofdzakelijk om taal, maar ook om digitale vaardigheden en rekenen. In het DigiTaalhuis kun je bijvoorbeeld cursussen volgen, oefenen op computers of je aansluiten bij leesclubs of taalcafés. De activiteiten verschillen per gemeente. Kijk voor het aanbod in jouw gemeente: Amersfoort, Leusden, Baarn, Bunschoten en Woudenberg of in Soest en Nijkerk.

Actueel

Contact

Er zijn verschillende mogelijkheden om de taalvaardigheid op de werkvloer te verbeteren. Wil je hiermee aan de slag of heb je vragen over het Taalakkoord? Mail naar [email protected] en neem contact op met onze collega’s van het Leerwerkloket regio Amersfoort.