Direct naar content

Het Leerwerkloket regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, ROC’s en werkgevers in de regio en heeft een korte lijn met het WSP. Het Leerwerkloket geeft jaarlijks meer dan 500 adviezen aan werkgevers, opleiders en individuele kandidaten over de aansluiting van onderwijs met de actuele arbeidsmarkt. Iedereen, van 16 tot 67 jaar en met of zonder uitkering, die vragen heeft over leren en werken kan gratis terecht bij het Leerwerkloket voor hulp bij het zoeken naar een werkplek of opleiding waar je op je plek bent.

Het Leerwerkloket werkt samen met het onderwijs, overheid en bedrijfsleven met als doel werkend leren en een Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen. Samen met het WSP stimuleert het Leerwerkloket werkgevers leerwerkbanen aan te bieden en geeft het advies in alle trajecten met een leercomponent.

Het Leerwerkloket regio Amersfoort geeft onafhankelijk advies en kan meedenken bij vragen over onderwerpen zoals:

  • Opleiding/ bijscholing van personeel
  • Subsidies en fiscale voordelen bij opleiding
  • In kaart brengen van competenties en skills
  • Diplomawaardering
  • Taal op de Werkvloer
  • Een passend leerwerktraject op basis van jouw vraag
  • Begeleiding van personeel van werk naar werk

Financiële regelingen Leren en Werken

De overheid, UWV en de gemeenten willen werkend leren bevorderen door werkgevers te stimuleren medewerkers in een leerwerkbaan aan te nemen. Daarom zijn er verschillende regelingen waarvan een werkgever gebruik kan maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. Neem voor de mogelijkheden over deze regelingen contact op met het Leerwerkloket via [email protected].

Omscholings- en oriëntatietrajecten regio Amersfoort

De arbeidsmarkt is de afgelopen periode volledig veranderd. Het aantal werkzoekenden is flink gegroeid en velen zullen zich moeten laten om- of bijscholen om in te kunnen stromen in een nieuwe sector of aan het werk te kunnen blijven in de huidige. Om zowel werkgevers, werknemers en werkzoekenden hierin te ondersteunen, heeft het Leerwerkloket Regio Amersfoort een overzicht gemaakt van een regionaal aanbod van trajecten/leergangen/opleidingen op alle niveaus en in zoveel mogelijk sectoren. Van een opfriscursus heftruckchauffeur tot een volledige hbo-opleiding. In sommige gevallen is er subsidie mogelijk vanuit de sector, gemeente of UWV.

Leerwerkloket