Direct naar content

Social Return Amerena behaald

Het is een echte eyecatcher wanneer je over de Hogeweg Amersfoort komt binnenrijden: het nieuwe sportcomplex Amerena. Vanaf de weg zijn de hoge duikplanken van het zwembad al te zien. OLCO-Sportsphere heeft het sportcomplex ontwikkeld en gebouwd. Onderdeel van de aanbesteding was investeren in Social Return (SROI), het tijdens de realisatie aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van SROI is dat (semi)overheidsinstellingen hun opdrachtnemers verplichten werk te creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. En dat is gelukt!

Het begon in 2014. OLCO-Sportsphere besteedde na de succesvolle aanbesteding diverse onderdelen uit aan tientallen onderaannemers en stelde zichzelf voor een uitdaging. De onderaannemers moesten namelijk voor hun aandeel de mensen inzetten en zo zorgen voor de invulling van SROI. OLCO-Sportsphere deed dit niet alleen. Ing. Geert Bertijn van OLCO kijkt terug; “In 2014 zag de markt er nog heel anders uit en was er nog sprake van krimp. Veel bedrijven namen projecten aan om de eigen mensen aan het werk te houden. SROI gaat juist uit van het aannemen van nieuwe mensen. Gelukkig zijn de tijden veranderd tijdens de vier jaar dat het project liep. Er is nu sprake van groei, waardoor bedrijven de SROI inzet waar hebben kunnen maken, dit in goed overleg met het WerkgeversServicepunt.”

Bouwblokken

De SROI-verplichting bedraagt 5% van de totaal aanbestede opdracht. Om de opdrachtnemer te helpen, gebruikt de gemeente Amersfoort de bouwblokken methode. Deze methode biedt duidelijk omschreven SROI-waarden per soort blok. Het kan gaan om creëren van banen voor werkzoekenden, maar ook om MVO-projecten of bieden van stageplaatsen. Blokken kunnen gestapeld worden tot aan de totaalverplichting is voldaan. OLCO-Sportsphere heeft 42 vacatures vervuld door mensen die afstand hadden tot de arbeidsmarkt, maar ook bijna 40 BOL- en BBL-stageplekken gerealiseerd.  Geert Bertijn: “Alle opties uit de bouwblokken zijn benut. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ook mensen die net in de WW gingen. We hebben als bedrijf ook met NL Doet meegedaan. En een directeur van een van de installateurs is voorzitter van de brancheorganisaties voor opleiding van leerling-installateurs. Dat doet hij vrijwillig, maar dat draagt wel bij.”

Samenwerking met het WSP

Vanuit het WSP regio Amersfoort begeleidt Marloes van der Heide, Social Return Coördinator, bedrijven bij de invulling van SROI. Marloes bespreekt met de partijen hoe aan de verplichting kan worden voldaan. “Mijn rol is om bedrijven hierin te begeleiden, maar ook om concrete afspraken te maken.” Geert had bij de start zeker behoefte aan concrete doelen. “SROI was iets ongrijpbaars, en zeker omdat het financieel in het aanbestedingscontract stond moesten we er iets mee. Met name het benoemen van de concrete doelen aan de onderaannemers heeft veel tijd gekost.”

Het WSP heeft onder andere geholpen door schriftelijke toelichting voor de onderaannemers te verzorgen. Ook heeft Geert samen met het WSP alle mogelijke invullingen van de bouwblokken onderzocht. “Ik merk dat jullie heel flexibel, op een positieve manier, kijken naar mogelijkheden. Hoe zorg je dat het lukt?”. Positief is Geert ook over de wijze waarop het WSP zich heeft opgesteld als neutrale organisatie. De gemeente Amersfoort legt namelijk de verplichting op, maar het WSP zorgt er voor, met eigen visie en beleid, dat die zo goed mogelijk wordt ingevuld. “Door je zo op te stellen,  ontstaat een soort open gesprek om het maximale eruit te halen. Er is niet alleen gekeken naar cijfertjes, maar gefocust op maximaal resultaat. Ik denk dat dat heel positief is”, aldus Geert.

Bewustwording

Na het doorlopen van het gehele project begrijpt OLCO-Sportsphere nu, net als haar onderaannemers, veel beter wat Social Return inhoudt en hoe dit als meerwaarde ingezet kan worden. Al was het begin soms lastig, het resultaat is dat iedereen bewuster is geworden en er veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn geholpen. Ook is OLCO-Sportsphere zeer tevreden dat ze hun Social Return verplichting hebben behaald en een positieve bijdrage hebben geleverd. “Mijn gevoel is dat we gepionierd hebben. Elke keer als ik met collega’s praat over invulling van SROI, zeg ik: maak je niet druk, ga het goed regelen met elkaar. Zie het niet als probleem, maar ga aan de slag. Doe voorstellen en ga met elkaar in gesprek. Als je dat doet, dan komt het goed!”

Gepubliceerd op: 23 april 2018.

OLCO-Sportsphere