Direct naar content

“Diversiteit en inclusie is onderdeel van ons strategisch plan.” De Universiteit Utrecht doet veel om kansen te bieden aan medewerkers vanuit de Participatiewet/Wet banenafspraak. Marileen Reinders is sinds de start van de banenafspraak betrokken als projectmedewerker en later projectleider Participatiewet bij de Universiteit Utrecht. Samen met een aantal ambassadeurs is het haar taak de afdelingen binnen de universiteit te enthousiasmeren voor het bieden van werkplekken aan participatiemedewerkers. Om goed van start te gaan, stelde de organisatie een centraal budget in waaruit de plaatsingen gefinancierd worden. Marileen: “Budgetten van de afdelingen zijn krap, dus dit helpt enorm.”

Functiecreatie vanuit centraal budget

De universiteit gebruikt het budget om extra banen te creëren door functiecreatie. “Je kunt daardoor taken uit verschillende functies halen en bij elkaar voegen. Zo kun je bijvoorbeeld een extra secretarieel ondersteuner aannemen om collega’s te ontlasten.”  Functiecreatie geeft meer mogelijkheden naast het aannemen van participatiemedewerkers op bestaande banen. “Bij onderzoeksprojecten is er bijvoorbeeld budget voor de onderzoekers, maar niet voor extra mensen. Dan kun je wel een participatiemedewerker aanbieden voor ondersteunende werkzaamheden binnen zo’n project. Ook extra banen om onze dienstverlening te verbeteren, zoals de medewerkers Service & Beheer buitenruimte of kortweg buitenwachten, kunnen we vanuit dat centrale budget financieren.”

De participatievacatures van de Universiteit Utrecht  worden vanuit het centrale participatieteam uitgezet. Dit gebeurt bij WSP regio Amersfoort, maar ook bij WSP Utrecht-Midden, onze detacheringspartners BIGA en UW, jobcoachorganisaties en reïntegratiebedrijven. “Bij de vacature voor buitenwacht is in het contact met WSP regio Amersfoort een vliegende start gemaakt. Vanuit Amersfoort waren toen veel mensen die aan de slag wilden als buitenwacht.”

Snel schakelen door vast contactpersoon

Accountmanager Steve Hamden zoekt voor de universiteit naar nieuwe medewerkers. “Het hebben van een vast contactpersoon helpt heel erg. Het is een voordeel dat je snel kan schakelen, snel contact kan maken.” Wanneer de mensen in dienst zijn, blijft trajectbegeleider Baan Matthijs Wegink betrokken als aanspreekpunt voor de medewerkers en de universiteit. Hij kan inspringen als dat nodig is.

Tijdens de start van de coronacrisis bleek dat bijvoorbeeld nodig. Marileen: “Het hele Utrecht Science Park was stil omdat het fysieke onderwijs was gestopt. Er was weinig te doen, maar we hebben geprobeerd de buitenwachten aan het werk te houden. Je wil ze ook niet naar huis sturen. Ze hebben even thuis gewerkt, maar zijn toen het weer kon, zo snel mogelijk aan het werk gegaan op locatie. Daarbij hebben we steeds geschakeld met het WSP. Dan is het heel fijn dat je Matthijs en Steve bij de hand hebt.”

Toch vaste dienstverbanden tijdens corona

Matthijs Wegink: “Ik vind dat de universiteit het ook heel netjes gedaan heeft. Wij en de jobcoach, Daphne van het Hof van UW, hebben samen een goede rol gespeeld om het contact met de medewerkers te houden. Zodra het mogelijk was, konden er weer mensen instromen. Daarnaast zijn ook detacheringen verlengd.” Marileen: “We hebben hier ruimer naar gekeken en toch dienstverbanden aangeboden, ook al waren de werkbare uren verminderd.”

Eén kandidaat zou net starten met een proefplaatsing op een secretarieel ondersteunende functie. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om haar op locatie in te werken. Samen is afgesproken dat zij kon wachten op deze baan, totdat inwerken wel mogelijk was. Marileen: “Het is uitzonderlijk dat het WSP zo maatwerk levert en meebeweegt met de werkgever en de kandidaat. Dit is echt van toegevoegde waarde. Je staat er als werkgever niet alleen voor, omdat je het samen mogelijk maakt. Dat vind ik erg belangrijk.

Marileen merkt dat de functie van medewerker Service & Beheer buitenruimte een mooie opstapbaan is. “Mensen stromen door naar een andere interne functies. Dat is het mooiste, als mensen zich ontwikkelen en doorgroeien naar een baan die meer van hen vraagt.”