Direct naar content

Het aantal mensen met een achtergrond in de ICT dat in de afgelopen twaalf maanden een beroep deed op een WW-uitkering, steeg met bijna 40%. Hoewel er meer mensen beschikbaar zijn voor werk, blijft de regionale ICT- sector krap. Werkgevers slagen er niet in om de openstaande vacatures vervuld te krijgen. UWV ziet zelfs een daling van het aantal vacatures, zowel in de regio als op landelijk niveau.

Aantal WW’ers met een ICT beroep neemt toe

In januari 2024 ontvingen 97 mensen in de arbeidsmarktregio Amersfoort met een ICT beroep een WW-uitkering. Dat waren er in januari 2023 nog 70. Dit is een stijging met 39%. De procentuele stijging van het totaal aantal mensen met een WW-uitkering  kwam in het afgelopen jaar uit op 6,8%. Het aantal ICT’ers dat een beroep deed op een WW-uitkering steeg dus fors sneller. Van de 97 hiervoor genoemde werkzoekende ICT’ers hebben de meeste een achtergrond als applicatie- en functioneel beheerder, ICT-servicedeskmedewerker of softwareontwikkelaar. Voor deze werkzoekende ICT’ers waren er in de periode november 2023 tot en met januari 2024 per maand in de regio gemiddeld 319 openstaande ICT vacatures op werk.nl beschikbaar. Werkgevers uit de regio Amersfoort zochten het vaakst naar softwareontwikkelaars, programmeurs & developers ICT en ICT-servicedeskmedewerkers. Lees meer over de ontwikkelingen binnen de ICT-sector in de UWV publicatie van januari 2024 ‘Meer ICT’ers in de WW, ondanks krappe arbeidsmarkt’.

Totaal openstaande ICT-vacatures daalt

Het totaal aantal openstaande vacatures in de arbeidsmarktregio Amersfoort is tussen het derde kwartaal van 2022 en het derde kwartaal van 2023 licht afgenomen (-3%). De daling van totaal aantal openstaande vacatures in de ICT-sector was met 31% (van 795 naar 550) echter een stuk groter. De belangrijkste verklaring hiervoor blijkt te zijn dat de Nederlandse economie krimpt. Het aantal faillissementen van bedrijven met veel ICT’ers stijgt sneller dan gemiddeld. Dit heeft gevolgen voor mensen die werken in de ICT-sector, maar ook voor ICT’ers in bijvoorbeeld de sector zakelijke dienstverlening. Daarnaast is er in 2023 veel minder geïnvesteerd in techbedrijven dan in 2022. Hierdoor zijn veel bedrijven terughoudender met het aannemen van mensen.

Krapte op de arbeidsmarkt in de ICT-sector: helft ontstane vacatures moeilijk vervulbaar

UWV heeft eind 2023 een landelijk onderzoek onder ruim 4.000 werkgevers uitgevoerd, waarbij ook werkgevers in de sector ICT zijn bevraagd. Werkgevers in de sector ICT gaven aan dat ruim de helft van de ontstane vacatures in hun sector moeilijk vervulbaar was. Voor 2024 verwacht 68% van de werkgevers dat de situatie bij het vervullen van hun vacatures gelijk blijft en 15% van hen verwacht dat vacatures vervullen moeilijker wordt. De meest voorkomende redenen waarom ICT-werkgevers vacatures moeilijk vervulbaar vonden in 2023 zijn ‘te weinig reacties’ en ‘in onvoldoende mate aanwezig zijn van benodigde vaardigheden’. Dit geven respectievelijk 82% en 78% van de werkgevers aan. Ook noemden 67% van de werkgevers ‘onvoldoende vakkennis’ en 57% van de werkgevers ‘ontbreken werkervaring’ vaak als reden dat ICT-vacatures moeilijk vervulbaar waren.

Meer ICT’ers nodig door digitalisering

Digitalisering is één van de oplossingen voor de algemene krapte op de arbeidsmarkt, omdat het tekort aan personeel afneemt als werkgevers minder werknemers nodig hebben voor hun productie en dienstverlening. Daarom neemt het belang van ICT’ers alleen maar toe in de toekomst. Het interesseren van studie- en beroepenkiezers voor ICT-beroepen is dan ook essentieel om de krapte en de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de toekomst te kunnen aanpakken.

Regionale zij-instroomtrajecten ICT-sector

Tim Krux, adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort: ‘Er zijn diverse regionale werkgevers en opleiders in de ICT-sector waar we regelmatig werkzoekenden aan koppelen. Met ANVA hebben wij bijvoorbeeld sinds augustus 2023 een zij-instroomtraject voor COBOL developers lopen. Daar zijn sindsdien 7 personen gestart. Binnenkort start er via ANVA weer een traject voor zij-instromers, maar dan als ANVA beheerder. Tim: ‘De applicatie ANVA wordt namelijk vooral binnen de verzekeringsbranche gebruikt. In dit geval kan het zijn dat we mensen zoeken voor de regio Amersfoort, maar ook voor andere regio’s in Nederland.’ Bij dit traject wordt er puur gematched  op skills en competenties o.b.v. het werknemersprofiel dat de werkgever heeft opgesteld en de skills van de geïnteresseerden. Daarna volgt het kennismakingsgesprek en bespreekt men het vervolg van het traject. Tim: ‘Zij-instroomtrajecten zijn bedoeld voor mensen die een hele andere achtergrond hebben dan in de ICT-sector. Omdat er geen diploma op een bepaald niveau wordt gevraagd en er veel mensen zijn die zich willen omscholen naar de IT, is dit een mooie kans. Voor reguliere ICT-vacatures komen geïnteresseerden vaak niet in aanmerking doordat ze geen werkervaring hebben. Geselecteerde kandidaten krijgen bij ANVA direct een betaalde baan en een vast dienstverband, dus ook tijdens de opleiding. ‘Wij zijn nu nog in de ontwikkelfase en hopen snel met de werving van ANVA beheerder te starten’, aldus Tim.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In januari 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Amersfoort 2.941 WW-uitkeringen verstrekt, iets meer dan de maand ervoor (2,2%). In vergelijking met januari 2023 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Amersfoort toe met 6,8%. De stijging in Nederland over dezelfde periode bedroeg 8,2%. In veel sectoren bleef het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder gelijk, maar de grootste stijging was zichtbaar in de overige commerciële dienstverlening, waaronder beroepen vallen in de advocatuur, accountancy, marktonderzoek, architecten en reclame.