De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) doet u bij uw woongemeente.

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen?

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Tozo 2 aanvragen bij uw woongemeente. Heeft u al wel een Tozo 1-uitkering, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft.

Krijg ik Tozo Check

Op de website https://www.krijgiktozo.nl/ kunt u met behulp van een aantal vragen zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Aan het eind van deze vragenlijst wordt u doorverwezen naar de website van uw gemeente.

Kijk voor vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers op Rijksoverheid.nl