De eerste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is 6 juni 2020 geƫindigd. Het kabinet heeft inmiddels ook de tweede aanvraagperiode NOW aangekondigd. Vanaf 6 juli 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020.

Meeste NOW-geld naar kleine tot middelgrote bedrijven

In de eerste aanvraagperiode hebben 144.000 werkgevers een aanvraag ingediend. UWV heeft tot nu toe 4,5 miljard euro uitgekeerd aan 123.000 werkgevers. Zo kon voor ruim 2,1 miljoen werknemers het loon worden doorbetaald. Van het uitgekeerde voorschotbedrag ging 71% naar kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers. Grotere werkgevers ontvingen samen 29%. In de Factsheet aanvragen NOW-regeling vindt u een overzicht van het aantal NOW-aanvragen tot en met 3 juni 2020, per arbeidsmarktregio en per gemeente.

Tweede aanvraagperiode NOW

Wilt u in de tweede aanvraagperiode een tegemoetkoming NOW aanvragen? U doet uw aanvraag dan op dezelfde manier als in de eerste aanvraagperiode. Let er wel op dat de voorwaarden voor deze tweede periode op een aantal punten afwijken.

Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Aanvragen vanaf 6 juli

Het UWV streeft ernaar om het aanvraagformulier vanaf 6 juli beschikbaar te maken.

Als u in de eerste periode NOW heeft aangevraagd: op 20 mei 2020 zijn er een aantal aanpassingen in de NOW-regeling bekendgemaakt die misschien gevolgen voor u hebben.

Meer informatie

Op werkdagen kunt u bellen met de UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04. Houd uw loonheffingennummer bij de hand.

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV

Of kijk voor veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl.