Direct naar content

In het monumentale pand in de Amersfoortse binnenstad en in een groot pand in Vathorst biedt Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis zorg aan mensen met dementie en voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben. Ze hebben kleinschalige woongroepen en bewoners die hier zelfstandig wonen. Er zijn 355 medewerkers in dienst die deze zorg samen met 165 vrijwilligers bieden. Maar ook biedt het gasthuis al jarenlang werkervaringsplaatsen aan waar mensen met een uitkering weer in het werkritme kunnen komen. Coördinator vrijwilligerswerk Ellen Wielinga: “We vinden het belangrijk dat we dit soort trajecten aan kunnen bieden als organisatie. Wie weet houden we hier nog een leuke, gemotiveerde collega aan over, dat is win-win. En als iemand hier de opstap kan maken om ergens anders aan de slag te gaan, is dat ook heel mooi.”

Ellen heeft regelmatig contact met de gemeente Amersfoort wanneer zij een kandidaat hebben die een werkervaringsplek zoekt in de zorg. “We bekijken samen wat de kandidaat graag zou willen. Soms kiest iemand bewust voor een plek en anders zoek ik een plek die past bij de capaciteiten en gaan we het op een aantal afdelingen proberen.”

De mensen worden op de werkervaringsplek gekoppeld aan het zorgteam of een vrijwilliger. Ze helpen mee bij de activiteiten of het eten. “Een kopje koffie, een spelletje of een wandelingetje. Even het gesprek aangaan, dat is vaak al heel belangrijk voor de bewoners.” Ook lopen mensen mee bij de technische of huishoudelijke dienst.

Ellen: “We hebben korte lijntjes met de gemeente. Als er wat is, nemen we met elkaar contact op. Ter ondersteuning in de begeleiding hebben we een training gevolgd.  ” Hoofd P&O Mirjam Oelen: “Iemand terug het arbeidsproces in brengen vraagt wel kaders. Je moet op tijd komen, je moet luisteren en je wordt onderdeel van een team waar er op je wordt gerekend. We gaan regelmatig in gesprek om te kijken: hoe gaat het, zit je op je plek, waar loop je tegenaan? Maar ook richting onze collega’s; wat heb jij verder nodig?”

Hoe lang de trajecten duren is wisselend. “Dat is afhankelijk wat de wens is. Soms is van tevoren al duidelijk dat iemand rustig aan moet doen en langzaam moet opbouwen. Dan is ongeveer een half jaar nodig. We bouwen de werkzaamheden dan rustig op.”

Meerdere succesverhalen

Het gasthuis kijkt terug op meerdere succesverhalen. “Er zijn een aantal medewerkers waarbij tijdens het meedraaien met de activiteiten,  ze nieuwsgierig worden naar het werken in de zorg. Dan biedt het gasthuis door middel van opleidingen of het behalen van deelcertificaten medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen. Of medewerkers hebben tijdens de huishoudelijke dienst contact met bewoners, wat ze eigenlijk heel erg leuk vinden. We hebben al twee collega’s die meewerkten in de huiskamer en nu als gastvrouw in dienst zijn gekomen. Ook hebben meerdere mensen na hun werkervaringsplek ergens anders een baan gevonden.”

Bij de invulling van alle werkplekken wordt altijd gedacht in mogelijkheden. Een dame die in het werkritme kwam bij de activiteitenbegeleiding is nu in dienst. “Zij wilde graag reageren op een vacature als gastvrouw, maar de tijden waren niet zo geschikt voor haar. Bij de huishoudelijke dienst konden de werktijden aangepast worden aan haar persoonlijke situatie. Dus daar werkt ze nu en wie weet waar ze ooit nog terecht komt.”

Verandering zorgpersoneel

Hoofd P&O Mirjam Oelen: “Ik vind het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat we hieraan moeten bijdragen. We staan ervoor om mensen altijd een kans te bieden op de arbeidsmarkt.” Tegelijkertijd is het ook hard nodig. “In 2040 zitten we op een piek qua zorgvraag versus een te krappe arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.  We moeten dus ook verder kijken dan alleen naar gediplomeerden verzorgenden, helpenden, of verpleegkundigen. We moeten veel meer bronnen aanboren om uiteindelijk voldoende medewerkers te krijgen die kunnen ondersteunen bij het zorgproces, het facilitair proces en het welzijn voor bewoners.”

Ook heeft Mirjam contact met het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort. Zo kijkt accountmanager Marieke mee bij de vacatures van het Gasthuis. “Ze mag altijd ie mand aanbieden, dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. We schakelen dan altijd meteen en proberen echt in mogelijkheden te denken.”

Mirjam en Ellen zijn erg positief over het contact en de samenwerking met de gemeente en het WSP: “We hebben de lijntjes, ze worden wederzijds goed bewandeld en goed benut. Dat is wel heel fijn.”