Direct naar content

Werken aan een win-win

De verbindende factor willen zijn zit in het DNA van KWS Infra in Utrecht. ‘Letterlijk door onze infrastructurele projecten én figuurlijk door de manier waarop we hier met mensen omgaan’, zegt Romy Ruiter. Als HRM-medewerker is zij bij KWS Infra verantwoordelijk voor de invulling van Social Return on Investment (SROI). Waarbij het soms mee zit, en soms tegen…

KWS Infra Utrecht, onderdeel van het grote VolkerWessels, werkt momenteel in onze regio aan een geluidswal bij Utrecht, de verdieping van de N237 bij Soesterberg en het fietspad in de Eempolder tussen Amersfoort en Soest, dat recent van een innovatieve lichtgevende wegbelijning werd voorzien. Een breed werkveld kortom. Romy: “En in Amersfoort zelf zijn we op dit moment druk bezig met de splitsing van het regenwater- en het vuilwaterriool in de buurt van de Bisschopsweg. Op die klus zit een SROI-verplichting.”

Voor dit project had KWS in nauw overleg met het Amersfoortse WerkgeversServicepunt een geschikte kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt gevonden, tot deze op het laatste moment toch afhaakte. “Hij haakte op het moment suprême toch af. Heel jammer voor iedereen, want we steken altijd veel tijd en energie in de selectie en voorbereiding van de kandidaten. Maar het voelt vooral rot voor de persoon zelf, die we o zo graag weer op gang hadden willen helpen via een duurzame vaste baan. Waardoor andere problemen – als schulden, huisvesting, gebrek aan sociale contacten – vaak ook aangepakt worden. De negatieve vicieuze cirkel wordt doorbroken, mensen bloeien weer op. In de visie van KWS en VolkerWessels is werk een krachtig middel om integratie in de samenleving en zingeving in het leven te bevorderen. Werk voorkomt sociale uitsluiting, creëert niet alleen maatschappelijk maar ook economisch kapitaal, en vertegenwoordigt daarmee een bedrijfseconomische waarde. Zeker in de huidige bloeiende economie, waarin bedrijven als de onze zitten te springen om gemotiveerd personeel en de SROI-vijver aardig wordt leeggevist. Áls er dus een match is, is dat voor iedereen een win-win-situatie.”

WerkOntwikkelTraject

In Amersfoort zijn Romy en het WerkgeversServicepunt nu druk op zoek naar nieuwe kandidaten om aan de Bisschopsweg “de schop in de grond te zetten”, bij andere projecten vond De Match al wel plaats. Een oudere werknemer uit een failliete drukkerij ging bij KWS “het beton in”; iemand uit de tuinbouw werd er calculator. Romy: “Het kan dus in principe alle kanten op. En het maakt ons daarbij niets uit of het gaat om een WW-gerechtigde, een statushouder of iemand met een beperking. Ze worden bij ons hoe dan ook niet in het diepe gegooid. We begeleiden en coachen per geval en zetten daarbij soms zelfs een gespecialiseerd bureau in.’

Op het gebied van training en opleiding verkennen we op dit moment de mogelijkheid om een WOT, een WerkOntwikkelTraject in te zetten voor de instroom van nieuwe medewerkers uit de SROI-doelgroep. In eerste instantie alleen bij grote projecten. Drie maanden lang worden kandidaten dan bijgespijkerd op het vlak van veiligheid, bouwkunde, rekenen, plannen of wat er anderszins nodig is. Er wordt geïnvesteerd in een beschermd opleidingsterrein met een zaagloods, een leslokaal voor theorielessen en een werkbegeleider die de dagelijkse begeleiding van de mensen op zich neemt. In een later stadium zijn we van plan om het ook bij kleinere projecten in te voeren met programma’s van een week, voor een man of vier tot zes. Maar over dit alles is nog wel nadere afstemming met de Werkgevers Servicepunten nodig zijn om bijvoorbeeld de op te voeren waardering van de mensen in euro’s definitief af te stemmen.”

Stel je echt open

Romy is als pas afgestudeerde HRM’er nog maar kort in dienst is bij KWS en kreeg toch al deze verantwoordelijke klus op haar bord. Of ze desondanks al tips heeft voor andere organisaties die met SROI aan de gang willen/moeten? Lachend, maar serieus: “Al is die 5% een plícht en is er dus sprake van moéten: om sámen enthousiast en gemotiveerd aan de slag te gaan moet je het als organisatie ook echt willen. Het is weliswaar een verplichting, maar stel je als bedrijf echt open voor allerlei soorten mensen. Bij ons past dat bij de bedrijfscultuur, die ik zou willen omschrijven als open, transparant, integer, sociaal. Maar het is bij KWS/VolkerWessels ook een echte mannenwereld, no nonsense, recht voor zijn raap. Vaak gaat het ook om buitenwerk. Dat moet je als nieuwe medewerker allemaal wel aanspreken. En wij – van HRM, maar ook de begeleidende uitvoerders en projectleiders op de werkvloer – moeten dat op onze beurt goed aanvoelen. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen echt gemotiveerd zijn om lekker bij ons aan de slag te gaan en zich verder ontwikkelen. En dat geldt voor iedereen. Voor managers, uitvoerders, pas afgestudeerden en onze SROI’ers .’

Een andere belangrijke randvoorwaarde om Social Return tot een succes te maken is volgens Romy het creëren van draagvlak voor de aanpak bij alle betrokkenen. ‘Eigen personeel moet duidelijk gemaakt worden dat er geen sprake is van verdringing van arbeid. Goede en tijdige voorlichting op de werkvloer is belangrijk. Projectleiders en uitvoerders moeten zien dat het echt een toegevoegde waarde is. Betrek waar mogelijk ook onderaannemers en leveranciers bij het traject. Een kandidaat van hen telt immers mee voor jouw 5%-norm. En zorg last but not least voor heldere en tijdige rapportages en evaluaties naar de opdrachtgever over hoe het reilt en zeilt met iemand. Maar als dat allemaal op de rit staat en loopt, is het de investering dubbel en dwars waard en zorgt een SROI-traject voor veel voldoening. Voor iedereen.’

KWS