Direct naar content

Amersfoort wil een inclusieve stad zijn waar iedereen erbij hoort. Samen met partners, professionals, vrijwilligers en inwoners werkt de Gemeente Amersfoort aan gelijke kansen, ondersteuning en zorg, zodat elke inwoner zich thuis voelt in de gemeente. Ook binnen de eigen organisatie wil de gemeente Amersfoort dat iedereen mee kan doen. De gemeente probeert daarom zoveel mogelijk banen te creëren voor medewerkers uit de Doelgroep Banenafspraak.

Op dit moment zijn er 18 medewerkers uit de Doelgroep Banenafspraak in dienst bij de Gemeente Amersfoort. Zij werken op alle afdelingen, zoals organisatie en talentontwikkeling, belastingen, samenleven en de juridische afdeling. Daarnaast wordt de schoonmaak gedaan door Amfors.  Loopbaanadviseur en interne jobcoach Diana Soukleva speelt een cruciale rol binnen de gemeente Amersfoort als het gaat om het creëren van kansen voor mensen in het kader van de Banenafspraak. “Ik ben voortdurend in gesprek met managers en P&O-adviseurs om samen kansen binnen de organisatie te ontdekken en optimaal te benutten.” Als loopbaanadviseur heeft Diana goede kennis van de meeste afdelingen, wat haar in staat stelt om te beoordelen welke persoon het beste past bij welke afdeling.

Ingrid Verhoeff, accountmanager bij het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort, heeft contact met de werkzoekenden vanuit de Doelgroep Banenafspraak. Zij neemt altijd contact op met Diana als een werkzoekende bij de Gemeente Amersfoort wil werken. “Ingrid is onze vaste contactpersoon die bekend is met zowel de organisatie als de organisatiecultuur, evenals de werkzaamheden die we uitvoeren. Ze draagt gemotiveerde kandidaten aan die er bewust voor kiezen om bij de gemeente te komen werken”.

Functie op basis van wensen en talenten kandidaat

Diana gaat altijd in gesprek met de kandidaten die Ingrid haar voordraagt. “Ik probeer erachter te komen wat iemands talenten zijn, waar wordt hij blij van en waar moeten we rekening mee houden als werkgever? Vaak heb ik dan een idee waar die persoon past.” Diana bespreekt haar ideeën vervolgens met de afdeling. Samen met de leidinggevende en de kandidaat vormen ze het takenpakket voor de functie. Een van de sleutels tot het succes is dat daardoor altijd een functie wordt gecreëerd die perfect aansluit bij de persoon. “Dat is ons succes,” zegt Diana. “We kijken naar de unieke talenten van mensen en ontwikkelen op basis daarvan op maat gemaakte functies waarin ze hun potentieel volledig kunnen benutten.”

Als het klikt wordt het proces in gang gezet. Dit vraagt wel wat van de afdeling. Het gaat om draagvlak creëren binnen de afdeling, een buddy op de werkvloer benoemen en voorbereiden en een takenpakket samenstellen. Ook moet er een inwerkprogramma gemaakt worden. Soms moet ook de werkplek aangepast worden en is de aanvraag van subsidies en andere regelingen nodig.

Draagvlak van boven tot beneden

Doordat Diana zich als aanjager verantwoordelijk voelt voor het creëren van functies en Ingrid goed weet welke kandidaten bij de gemeente passen, lukt het de gemeente om mensen te plaatsen. Bovendien is er op centraal niveau een stimuleringsbudget beschikbaar waarvan de afdeling gedurende de eerste drie jaar een aanzienlijk deel van de personeelskosten vergoed krijgt. Zo hebben ze drie jaar de tijd om te kijken hoe het gaat. Diana: “De sleutel tot succes ligt in het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het denken in mogelijkheden in plaats van berekeningen. Dit omvat het bieden van goede begeleiding en het hebben van kennis van de doelgroep en de wet en regelgeving.”

Keurmerk Inclusief Werkgever

Als erkenning van deze inzet om binnen de gemeente inclusieve werkplekken te creëren, heeft het WSP op 9 oktober 2023 het Keurmerk Inclusief Werkgever van het WSP regio Amersfoort uitgereikt aan de gemeente Amersfoort.

Naast deze inclusieve werkplekken, worden alle vacatures van de gemeente ook uitgezet via het WerkgeversServicepunt. “Met het WSP doen we meer”, vertelt Diana. “We nemen niet alleen mensen aan vanuit de doelgroep, maar ook ww-ers en mensen uit de bijstand.

Er is een goede samenwerking tussen Diana, die zelf ook op het WSP heeft gewerkt en Ingrid. Diana: “Onze samenwerking verloopt erg goed; we hebben hier bewust in geïnvesteerd en zijn goed op elkaar ingespeeld.  Het is fijn dat de lijntjes met het WSP zo kort zijn.”