Direct naar content

De Gemeente Nijkerk organiseert op woensdag 8 november een informatiebijeenkomst over taal op de werkvloer. De bijeenkomst is voor werkgevers uit de gemeente Nijkerk. Zij willen werkgevers graag informeren over de voordelen van taal op de werkvloer: werknemers werken veiliger, het ziekteverzuim neemt af, er worden minder fouten gemaakt en de productiviteit en de kwaliteit gaan omhoog.

Ruim 700.000 werknemers in ons land hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden en communiceren in het Nederlands. Deze werknemers vinden het bijvoorbeeld lastig om werkinstructies te lezen, de computer te gebruiken of om elkaar als collega’s goed te begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van deze 700.000 mensen Nederlands als moedertaal heeft, dus niet alleen anderstaligen staan voor deze uitdagingen!

Voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst hoort u als werkgever wat u kunt doen om uw medewerkers te ondersteunen. Deze bijeenkomst staat bol van verhalen, actualiteit, inspiratie en dialoog. De bijeenkomst wordt samen met de gemeente Nijkerk, het Leerwerkloket regio Amersfoort, Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek Nijkerk georganiseerd.

Wethouder Mariëlle Broekman (Economie) verzorgt de opening. Tijdens de bijeenkomst krijgt u ant­woord op hoe u laaggeletterdheid kunt herkennen, inzicht in financiële regelingen en in het huidige taalaanbod en wat u kunt doen om de taalvaardigheid van uw werknemers te vergroten.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Nijkerk. Het adres is Kolkstraat 27 van 15.00 tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een informele borrel met hapje. De bijeenkomst is gratis. Het is wel van belang dat u zich van tevoren aanmeldt door een mail te sturen naar [email protected] of [email protected]. Na uw aanmelding ontvangt u op een later moment per mail het programma voor de bijeenkomst.