Personeelstekorten arbeidsmarktregio Amersfoort verdwijnen niet vanzelf

Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat zei UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt Amersfoort bij de bijeenkomst over de publicatie Regio in Beeld op woensdag 31 oktober bij werkgever Bloemendal Bouw in Leusden. 

We zien nu al geruime tijd dat het aantal WW-uitkeringen daalt. ‘2019 moet het jaar zijn dat nog meer mensen gaan profiteren’, gaf Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV al eerder deze week aan. ‘In slechte economische tijden zijn er minder kansen. We weten niet wanneer er een dip komt. Daarom moeten we juist nu samenwerken om mensen die langs de kant staan aan het werk te helpen.’

Regionale verschillen

Alle regio’s in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9 procent en in 2019 met 1,4 procent naar bijna 8,4 miljoen. De hoogste banengroei wordt verwacht in Amsterdam (+2,5%), Midden-Brabant (+2,1%), Holland Rijnland en Flevoland (+1,9%). In de regio Amersfoort wordt een groei van 1,3% van het aantal banen voorzien. Het aantal banen groeit in vrijwel alle sectoren. Groeisectoren als bouwnijverheid, specialistische zakelijke diensten en ICT zijn in Amersfoort goed vertegenwoordigd.

Moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan elektriciens, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. De kans op werk varieert per regio. Zo worden er in de regio Amersfoort ook specifiek naar loodgieters, verzorgenden IG, leerkrachten basisonderwijs en ICT-programmeurs gezocht.

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio’s van Nederland krap. In regio’s met een krappe arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de regio Amersfoort,  is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Alleen in de arbeidsmarktregio’s Zaanstreek/Waterland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Rijk van Nijmegen is er sprake van een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Maar ook in deze regio’s is er in verschillende deelsectoren wel degelijk krapte.

Samenwerking

Personeelskrapte lost zich niet vanzelf op. Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd één-op-één te matchen met de vraag van werkgevers. Het verkleinen van de mismatch vereist een inspanning van zowel werkgevers, werkzoekenden als andere arbeidsmarktpartijen.

Dennis de Jong, regiomanager UWV Amersfoort benadrukte tijdens de bijeenkomst: ‘Deze rapportage is een houvast die de uitdagingen weergeeft die de sociale partners uit de regio met elkaar aan moeten gaan. We zijn in de arbeidsmarktregio Amersfoort op diverse gebieden al op de goede weg. De kennis en ervaring van werkgevers zoals Bloemendal Bouw zijn voor ons van essentieel belang’. Bert Boeijink, gastheer van de bijeenkomst en directeur van Bloemendal Bouw: ‘Als werkgever promoten wij diversiteit in alle vormen. Wanneer mensen bij ons komen werken maken wij een opleidingsplan en zoeken wij samen met hun naar hun talenten’. Daarmee zijn wij momenteel ook bezig met Casper. ‘Ik heb deze werkgever tijdens een speedmeet van het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort ontmoet. Daarna is Bloemendal Bouw is bij mij thuis geweest voor een gesprek in verband met mijn lichamelijke beperking. Binnen twee weken na onze eerste ontmoeting ben ik begonnen met werken en binnen 3 maanden had ik al een contract voor onbepaalde tijd. Dat is in het kort mijn succesverhaal!’, aldus Casper Kohler, administratief medewerker bij Bloemendal Bouw.

Campagne ‘Werkgevers met een groot hart’

Begin 2019 start het Regionaal Werkbedrijf met een campagne om meer werkgevers uit de arbeidsmarktregio Amersfoort aan te sporen in gesprek te gaan met mensen die nog niet ‘werkfit’ zijn. ‘Hier zit arbeidspotentieel dat vaker benut moet worden. Dat kan door meer te kijken naar hun kwaliteiten, kennis en kunde. Zeker in een periode waarin wij zoeken naar manieren om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden’, aldus Cees van Eijk, voorzitter van het regionaal werkbedrijf en wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Amersfoort.

Regio in Beeld

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV over alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Benieuwd naar regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten? Bekijk dan de website Regio in Beeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *