Nieuws
Mail ons

Of bel ons op 033 – 330 36 26

 

Subsidies en voordelen

Er zijn voor u als werkgever diverse mogelijkheden voor subsidies en regelingen, afhankelijk van de door u aangeboden werk- of leerplek en de situatie van de werknemer. Wij vertellen u graag meer, maar hieronder vindt u alvast een kort overzicht. Daarnaast staan alle subsidieregeling in onze Folder Subsidies en Instrumenten Banenafspraak

Loonwaardemeting

Onderzoek op de werkplek waarbij de loonwaarde wordt gemeten om vast te stellen wat de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie is voor een werkgever

 • Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de participatiewet, het doelgroepenregister en de wajong
 • De kosten worden door de overheid betaald

Proefplaatsing

Wanneer u wilt beoordelen of de nieuwe werknemer daadwerkelijk past bij de functie die u aanbiedt.

 • Werknemers met een Participatiewet-, bijstand-, Wajong-, WW-, WAO-, WIA-, WAZ- of Ziektewet- uitkering.
 • Kandidaat behoudt zijn uitkering.
 • U betaalt geen loon.

Loondispensatie

Wanneer een werknemer met een wajong-uitkering minder presteert dan andere werknemers in een vergelijkbare functie.

 • Werknemers met een wajong-uitkering.
 • U betaalt loon naar de loonwaarde van de werknemer.
 • UWV vult het loon van de werknemer aan.

Loonkostensubsidie

Wanneer u een werknemer met een ziekte of handicap vanuit de Participatiewet in dienst neemt.

 • Werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen
 • Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon
 • U vraagt deze aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven

Jobcoaching

Wanneer een werknemer ondersteuning op de werkvloer kan gebruiken om daarna zelfstandig te kunnen functioneren.

 • Werknemers die vanuit een uitkering aan het werk gaan en wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.
 • Begeleiding voor zowel werknemer, werkgever en collega’s op de werkvloer mogelijk.

No risk polis / compensatie bij ziekte

Wanneer u twijfelt over de financiële risico’s die u mogelijk loopt bij het in dienst nemen van een kandidaat.

 • Werknemers met een Participatiewet-, bijstand, Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering.
 • Voormalig werkloze werknemers, geboren voor 8 juli 1954.
 • Ziektewet-uitkering compenseert (deel) loonkosten van zieke werknemer.

Subsidie aanpassingen werkplek

Wanneer een werknemer met een beperking aanpassingen nodig heeft op de werkplek.

 • Werknemers met een beperking waardoor ze aanpassingen nodig hebben op de werkvloer.
 • Subsidie voor aanpassingen van de werkplek, rolstoeltoegang, aangepast bureau e.d.

Subsidie praktijkleren studenten

Wanneer u een leerwerkplek biedt aan MBO studenten die een opleiding volgen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

 • MBO studenten met opleiding in BBL
 • Tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van de student.

Jeugd LIV

Compensatie voor hogere loonkosten als gevolg van de verhoging van het mimimumjeugdloon

 • Voor 18 tot 21 jarigen
 • UWV berekent de hoogte van de tegemoetkoming
 • Belastingdienst verzorgt de betaling

Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel vervangt de premiekorting voor ouderen (56+) en werknemers met een arbeidsbeperking zoals een ziekte of handicap