Direct naar content

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort daalde in februari met 2,1%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen nog steeds een stuk lager (-32,6%).  De tekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren en de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat veel werkgevers steeds creatiever moeten zoeken naar beschikbaar personeel. De coronacrisis heeft de al bestaande tekorten aan personeel in de zorgsector verscherpt. Het aantal werknemersbanen in deze sector is in 2021 verder toegenomen, terwijl het aantal mensen dat vanuit de zorg in de WW terechtkwam verder afnam.

Opnieuw daling aantal WW-uitkeringen in februari

Nadat het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in januari 2022 in de arbeidsmarktregio Amersfoort na een periode van daling stabiliseerde, is dit in februari weer afgenomen en kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 3.340. De dalende trend van 2021 werd daarmee voortgezet (-2,1%). De regio Amersfoort liep hierin gelijk met de rest van Nederland. Op landelijk niveau daalde het aantal WW-uitkeringen in februari met 2%. De afname van het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort was verspreid over bijna alle sectoren. Enkel in de sectoren cultuur, overheid en onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen nog licht toe. Het WW-percentage kwam deze maand uit op 1,8% van de regionale beroepsbevolking en daalde daarmee weer iets ten opzichte van de vorige maand. Het landelijke WW-percentage daalde ook met één/tiende procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Krapte in de zorg neemt nog steeds toe

Voor werkgevers in de zorgsector is het in de regio Amersfoort nog steeds heel moeilijk om voldoende personeel te vinden. Hoewel het erop lijkt dat er nog steeds personen geïnteresseerd én beschikbaar zijn voor deze sector, is het aantal vacatures nog steeds hoog. Met name voor beroepen als groeps- en woonbegeleiders, verzorgende IG, gespecialiseerde verpleegkundigen en huishoudelijk medewerkers is het aantal openstaande vacatures in de afgelopen jaren onveranderd hoog. Het aanbod van werkzoekenden nam in 2021 juist af. In vergelijking met januari 2021 is het totaal aantal WW-gerechtigden dat afkomstig is uit een zorgberoep in de arbeidsmarktregio Amersfoort afgenomen met 18%.

Beperken van personeelskrapte in de zorg

In 2020 ontstonden diverse initiatieven, zoals ‘Extra handen in de zorg’ en ‘Coronabanen in de zorg’ om snel extra mensen voor de zorg te mobiliseren. Daarnaast liepen er al andere inspanningen die waren gericht op het boeien, binden en behouden van personeel in de zorg. Deze zijn onder meer beschreven in de UWV-publicatie 27 oplossingen voor personeelstekorten. Denk hierbij o.a. aan ruimte voor professionele ontwikkeling, aandacht voor vitaliteit, uitbreiding van het aantal uren, anders organiseren van het werk en het inzetten van ondersteunende zorgtechnologieën. Dit zou niet alleen tot het verminderen van de administratieve lasten kunnen leiden, maar ook tot het verlichten van de werkdruk in het algemeen. Deze en andere oplossingen die in de publicatie worden aangereikt, blijken inmiddels voor veel werkgevers zeer behulpzaam te zijn. Ook voor werkgevers in de zorgsector. De actuele stand van zaken in de sector is door UWV beschreven in de Barometer Arbeidsmarkt Zorg, die tevens vandaag is verschenen.

Leerwerktrajecten en creatieve oplossingen in Amersfoort

‘Momenteel is er onder werkzoekenden uit de horeca, detailhandel en zakelijke dienstverlening veel animo voor omscholing in de zorgsector.’, vertelt Marieke van Ramselaar, adviseur werkgeversdiensten van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort. Wat ook opvalt is dat werkgevers nu veel meer openstaan voor leerwerktrajecten. Zodoende hebben we deze groep werkzoekenden door her-, bij- of omscholing al aan een baan in de zorgsector kunnen helpen. ‘Wij bieden diverse BBL-trajecten aan in de ouderenzorg, kinderopvang, gehandicaptenzorg en welzijnswerk. De meeste scholingsmogelijkheden in de zorgsector zijn de helpende/Verzorgende IG, maar ook BBL-trajecten voor tandartsassistent en doktersassistent behoren tot de mogelijkheden.’, zegt Van Ramselaar. Er zijn ontzettende veel kansberoepen in de zorg, maar de begeleiding op de werkvloer is dusdanig belangrijk dat er in fases mensen worden omgeschoold om de werkdruk behapbaar te houden voor het zittend zorgpersoneel.

‘Ook wij als WSP’s moet steeds creatiever moeten worden om gemotiveerde werkzoekenden te vinden voor (om)scholingstrajecten in de zorgsector’, legt Van Ramselaar uit. In het kader van de landelijke OntdekdeZorg week die loopt van 14 maart t/m 19 maart 2022 hebben wij op dinsdag 15 maart bij het MBO College in Hilversum een banenmarkt georganiseerd. Dit was een initiatief van de WSP’s regio Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek en Midden-Utrecht i.s.m. de arbeidsmarktorganisatie zorg en welzijn, Utrechtzorg. Tijdens de corona periode, op deze banenmarkt, maar ook bij de reguliere gespreken die collega’s van UWV en gemeenten hebben met geïnteresseerden in de zorgsector gebruiken we VR-brillen om werkzoekenden te inspireren en een virtueel kijkje te geven op de werkvloer binnen de zorg. Op vrijdag 18 maart heeft het WSP regio Amersfoort aanvullend een zorgspreekuur ingepland, omdat wij merken dat werkzoekenden veel vragen hebben over o.a. het salaris, doorgroeimogelijkheden, opleidingen, arbeidsvoorwaarden en het soort werk. ‘Op 28 maart gaan we ook met zo’n 15 werkzoekenden met een bustour van het WSP regio Amersfoort naar drie regionale zorg werkgevers toe in een grote rode dubbeldekker bus. Zodoende hopen wij vraag en aanbod op een laagdrempelige manier dichter bij elkaar te brengen’, aldus Van Ramselaar.