Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is in november weer iets gedaald ten opzichte van oktober. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in november 4.912 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 2,1% ten opzichte van oktober. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen ook licht.

Aantal WW-uitkeringen in de regio blijft schommelen

Na een lichte stijging in oktober is er in november weer sprake van een lichte daling van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Eind november 2020 verstrekte UWV hier in totaal 4.912 WW-uitkeringen. Dat waren er 107 minder dan een maand eerder. Net zoals in de voorgaande maanden schommelt het aantal WW-uitkeringen nog steeds licht. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Amersfoort met 792, ofwel 19,2%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 21,4%.

Ook steeg in november het aantal WW-uitkeringen in de horeca en catering. In totaal zorgden 37 extra WW-uitkeringen voor een stijging van 12%. In de meeste sectoren was er echter sprake van een lichte daling. Zo liet bijvoorbeeld de sector uitzendbedrijven wederom een daling zien van het aantal WW-uitkeringen (-6,6%). Verder viel de procentuele daling in het onderwijs (-7,9%) nog op.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef wederom gelijk aan vorige maand: 2,7%. Hiermee lag dit percentage ook in november onder het landelijk gemiddelde. Dit veranderde ook niet en bleef staan op 3%.

Ontwikkeling WW-uitkeringen in Amersfoort, totaal en voor jongeren tot 27 jaar

Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren

In de eerste tien maanden van 2020 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen landelijk onder alle leeftijden met 42% gestegen. Voor jongeren groeide het aantal nieuwe WW-uitkeringen landelijk van 42.400 vorig jaar, naar 89.500 dit jaar. Dit is een toename van 111%. De arbeidsmarktregio’s met de grootste toename zijn Groot-Amsterdam (240%), Zaanstreek/Waterland (168%) en Holland Rijnland (167%).

De werkloosheid nam toe onder alle leeftijdsgroepen. Jongeren werden helaas zwaarder getroffen want bij de krimp van de werkgelegenheid verliezen zij vaker als eerste hun baan. Dit komt doordat zij vaker werken met een tijdelijk contract. Veel jongeren werken in de detailhandel, de horeca en de evenementenbranche. Deze sectoren werden hard getroffen. Tegelijkertijd geldt ook dat wanneer de economie weer aantrekt, de jongeren vaak de eersten zijn die hiervan kunnen profiteren.

Op 7 december jongstleden publiceerden UWV en SBB (stichting beroepsonderwijs & bedrijfsleven) de nieuwste cijfers op het gebied van jongeren en de arbeidsmarkt. In deze update aandacht voor de impact van corona op de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Meeste vacatures in Assisterende gezondheidszorg

In de regio Amersfoort is vooral toenemende vraag naar mbo’ers binnen de beroepsgroep ‘Assisterende gezondheidszorg’. In de periode van januari tot en met juni 2020 ontstonden er 5.600 vacatures op mbo-niveau in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Dit is een verschil van -21 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 25 procent.

In 2019-2020 telde deze regio ruim 9.200 mbo-studenten, dit is gelijk aan voorgaande schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de arbeidsmarktregio Amersfoort schommelde de afgelopen jaren rond de 2.800. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Entree, Welzijn en Communicatie, media en design.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie het dashboard Basiscijfers Jeugd.

Bekijk hier de Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Amersfoort november 2020