Direct naar content

In januari daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort niet verder, maar was er sprake van een zeer lichte stijging met 0,2%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen nu beduidend lager (-31,8%).  Als gevolg van de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt hebben veel werkgevers meer moeite om hun vacatures in te vullen. Een tekort aan sollicitanten is de meest genoemde oorzaak. Uit onderzoek van UWV blijkt dat werkgevers niet alleen anders werven, vacatures langer open laten staan, maar dat zij ook vaker scholing inzetten om hun vacatures ingevuld te krijgen. Een hogere wendbaarheid van werkzoekenden als gevolg van training en scholing verhoogt de kans op werk.

WW-uitkeringen nagenoeg gelijk in januari

In de regio Amersfoort telde UWV in januari 3.410 WW-uitkeringen. Daarmee bleef het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder nagenoeg gelijk (+0,2%). Dit was het nettoresultaat van een stijging van het aantal WW-uitkeringen als gevolg van seizoensinvloeden in deze periode en een daling van het aantal WW-uitkeringen door de versoepeling van de corona-maatregelen. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in januari met 0,6%.

In de regio Amersfoort daalde vooral in de industrie het aantal WW-uitkeringen naar verhouding sterk. In de sectoren detailhandel en groothandel nam het aantal WW-uitkeringen het sterkst toe. Het WW-percentage kwam deze maand uit op 1,9% van de regionale beroepsbevolking en steeg daarmee weer iets ten opzichte van vorige maand. Het landelijke WW-percentage kwam de afgelopen maand uit op 2,1% van de Nederlandse beroepsbevolking en bleef daarmee gelijk aan dat van december 2021.

Direct inzetbare WW’ers wordt kleiner

Werkgevers in de regio Amersfoort hebben steeds meer moeite met het vinden van personeel. Tegelijkertijd laat de tabel zien dat het aantal direct inzetbare werkzoekende WW’ers in de regio kleiner wordt. Het aantal werkzoekenden met recente werkervaring (met een WW-uitkering tot zes maanden) is in vergelijking met januari 2020 in de regio met 30% afgenomen tot 1.711. In totaal verstrekte UWV eind januari 2022 20% minder WW-uitkeringen dan twee jaar geleden. Daarbij komt nog dat iets meer dan 40% van de werkzoekenden met een WW-uitkering al deels aan het werk is. Dit houdt in dat de groep beschikbare werkzoekende steeds kleiner wordt.

Bijna helft werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures zet scholing in

Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit het landelijk onderzoek van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen. De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn anders werven en vacatures langer openstellen. Ook verdere scholing van kandidaten wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers. Een vijfde van de respondenten schoolt zittende werknemers om, om hen geschikt te maken voor een functie. Daarnaast verandert een kwart de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt het komende jaar nog zal voortduren.

Investeren in scholing voor wendbaarheid op de arbeidsmarkt en duurzaam werk

Scholing kan voor werkzoekenden een middel zijn om weer actief aan de arbeidsmarkt deel te nemen of te blijven. Jezelf blijven ontwikkelen maakt het gemakkelijker mee te groeien met de veranderingen op de arbeidsmarkt en kansen op werk te benutten. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Voor werkzoekenden maar ook voor werkenden die hun kansen willen vergroten zijn er bijvoorbeeld mbo-certificaten en praktijkverklaringen waarmee zij hun kennis en vaardigheden kunnen aantonen.