Direct naar content

Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort kwam eind april uit op 3.230 uitkeringen. Dat waren 104 uitkeringen minder dan een maand geleden, een daling van 3,1%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen fors lager (31,4%).  Het aantal WW’ers in de regio met een beroep in de ICT-sector is niet groot, het aantal vacatures is wel al lange tijd hoog. Werkgevers verwachten dat hun problemen om ICT-vacatures in te vullen verder gaan toenemen. Een vijfde van de werkgevers zoekt personeel in het buitenland. De helft leidt zelf ook kandidaten op die niet helemaal aan de functie-eisen voldoen.

Daling WW-uitkeringen in heel Nederland

Eind april verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio Amersfoort 3.230 WW-uitkeringen. Dat is een afname met 3,1% (-104) uitkeringen ten opzichte van maart dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 1.480 uitkeringen minder (-31,4%). Hoewel de regio Amersfoort deze maand uitkwam op de laagste daling (-3,1%) van het aantal WW-uitkeringen van alle regio’s in Nederland, in alle Nederlandse regio’s was dit gemiddeld 5%, wijkt dit beeld over een langere periode niet heel erg af van de omringende regio’s. Het WW-percentage in de arbeidsmarktregio bleef gelijk en kwam wederom uit op 1,8% van de regionale beroepsbevolking. Landelijk is het WW-percentage in de afgelopen maand iets gedaald en kwam uit op 1,9%. Op gemeentelijk niveau zijn de gemeenten Baarn en Woudenberg met een WW-percentage van 1% de uitschieters naar beneden in de arbeidsmarktregio.

Zeer krappe arbeidsmarkt in de ICT

Werkzoekenden met een ICT-beroep maken met 80 WW-uitkeringen slechts een klein deel uit van het totaal aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. De afname van het aantal uitkeringen in deze sector is in het afgelopen jaar met 35% hoger dan de gemiddelde afname van het aantal mensen met een WW-uitkering over alle beroepen gemeten (-31%). Eind april 2022 zijn de meest voorkomende beroepen waarin mensen werk zoeken in de ICT-sector de ICT-helpdeskmedewerker & gebruikersondersteuner, beheerders (applicatiesoftware) en software ontwikkelaar.

Regionaal 460 online vacatures beschikbaar

In de ICT-sector in de arbeidsmarktregio Amersfoort werkten in 2020 al ruim 9.000 personen. De ICT-sector is daardoor, wat betreft werkgelegenheid in vergelijking met andere regio’s, in Amersfoort relatief sterk aanwezig (aandeel 5%; Nederland: 3%). De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is zeer krap, dat wil zeggen dat er veel meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Het kost werkgevers daarom veel moeite om personeel te vinden voor hun vacatures. ICT-beroepen zijn kansrijk. Dat betekent dat mensen met zo’n beroep relatief eenvoudig werk kunnen vinden. Eind 2021 raamt het UWV de vacaturemarkt voor ICT’ers in de regio Amersfoort op bijna 460 vacatures. Voor 80% van deze vacatures wordt hbo of wetenschappelijk niveau gevraagd. Werkgevers in de regio zochten het meest naar ontwerpers & analisten ICT-systemen, ICT-helpdeskmedewerkers & gebruikersondersteuners en adviseurs automatisering. Als gevolg van de digitalisering en de invoering van nieuwe technologieën valt te verwachten dat de werkgelegenheid in ICT-beroepen verder zal groeien. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector verwacht dat het vervullen van vacatures dit jaar moeilijker wordt. Uit het werkgeversonderzoek van UWV in 2021 blijkt dat bijna twee derde van vacatures in de ICT-sector moeilijk vervulbaar is. Het ontbreekt sollicitanten volgens werkgevers aan voldoende vakkennis of de benodigde werkervaring. Ook de specialistische aard van het werk maakt vacatures moeilijk vervulbaar. Een vijfde van de werkgevers werft daarom personeel in het buitenland. Bijna helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen, en leidt ze dan zelf verder op.

Omscholen om vraag en aanbod ICT-sector bij elkaar te brengen

Zowel brancheorganisatie NL Digital als Stichting CA-ICT voorspellen dat in 2025/2026 door de vergrijzing nog eens extra krapte kan ontstaan in de ICT-sector. Deze organisaties pleiten er daarom ook voor om in de aanpak van de ICT-tekorten juist vanaf mbo-niveau te beginnen met opleiden. Roy Derksen, Accountmanager WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort: ‘Deze kandidaten kunnen op termijn doorstromen naar een hoger niveau en zodoende behouden blijven voor deze sector. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling. Ook vanuit werkgevers in de ICT-sector is er veel draagvlak om op een andere manier nieuw talent aan te trekken. Wij adviseren hun daarom om werkzoekenden te werven op basis van hun competenties en hen om- of bij te scholen. Het WSP werkt regelmatig samen met werkgevers en opleiders op dit gebied’, legt Derksen uit. Op donderdag 19 mei 2022 organiseren het WSP en het Leerwerkloket regio Amersfoort bijvoorbeeld samen met Bridgin.it een voorlichtingsbijeenkomst over Salesforce. Salesforce is een IT-platform dat bedrijven helpt bij belangrijke processen en deze voor bedrijven aanpast en implementeert. ‘Het opleidingstraject van zes maanden voor de functie Salesforce consultant bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. Kandidaten op hbo-niveau ontwikkelen zich, met behoud van uitkering, tot junior consultant. Als beide onderdelen positief zijn afgerond volgt een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden’, aldus Derksen. Om die reden zijn wij enthousiast over werkgevers zoals Bridgin.it die hun werving totaal anders willen aanpakken.