Direct naar content

De personeelstekorten in de detailhandel zijn voelbaar. Hierdoor zijn er al bedrijven die hun openingstijden versmallen of filialen sluiten om het personeel beter te verdelen over vestigingen. De verwachting is dat de totale werkgelegenheid in de detailhandel tot 2024 verder zal groeien. Dit biedt ook in de regio Amersfoort baankansen in beroepen in de detailhandel waarvoor minder opleiding wordt gevraagd, zoals voor vakkenvullers, kassamedewerkers en kledingverkopers.

Krapte op de arbeidsmarkt voelbaar in de detailhandel

Na de coronajaren is de krapte op de arbeidsmarkt in korte tijd flink gestegen. De detailhandel bleek moeilijk te kunnen concurreren met andere sectoren op het gebied van salaris. Ruim een derde van de bedrijven in de detailhandel ervaart belemmeringen door het tekort aan personeel. Dit tekort is breed en naast specifieke verkoop segmenten zoals bouwmarkten, optiekzaken en elektronicawinkels worden ook generieke segmenten zoals kleding- en schoenenwinkels, drogisterijen en supermarkten getroffen door het tekort aan personeel.

Verwachte groei

Het totaal aantal vacatures in de detailhandel groeide in de arbeidsmarktregio Amersfoort in de jaren 2019-2022 al met 62%. Naar verwachting zal dit tot 2024 verder groeien. Zie het landkaartje hierboven. De ontwikkeling van het totaal aantal vacatures in de detailhandel verschilt echter per regio. Zo wordt verwacht dat het aantal werknemersbanen in Limburg wat zal dalen tot en met 2024. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zorgen voor een krimp van de bevolking. Dat maakt dat ook in andere krimpregio’s zoals Friesland, Drenthe, Achterhoek en Zeeland de banengroei zeer beperkt zal zijn. In andere regio’s wordt juist een relatief sterke banengroei tot 2024 verwacht. Het gaat om economisch sterke (rand) stedelijke gebieden zoals Groot-Amsterdam en Utrecht. In deze regio’s groeit bovendien de bevolking.

Specifieke banen met groeipotentie

Een aantal ontwikkelingen in de sector detailhandel op een rijtje:

  • Bijna de helft van de werknemersbanen in de detailhandel komt voor in winkels waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen worden verhandeld. De totale werkgelegenheid in supermarkten stijgt echter, terwijl het aandeel voedingsspeciaalzaken gelijk blijft. Concurrentie en vergrijzing spelen hierin een belangrijke rol;
  • In de non-foodsegmenten is de stijging van het aantal werknemersbanen het grootst bij pure webwinkels. Maar ook doe-het-zelf winkels hebben het aantal werknemersbanen in de afgelopen jaren zien groeien;
  • De groei van grote winkelbedrijven ten koste van kleine ondernemingen zet door. Ook vullen steeds meer internationale ketens het straatbeeld;
  • Tot slot zien we een verschuiving van de vraag van verkopers naar logistieke krachten. Eén van de oorzaken is het toenemende gebruik van zelfscankassa’s.

Oriënteren op een overstap naar de detailhandel

Het grote aantal openstaande vacatures binnen de detailhandel biedt bijvoorbeeld kansen voor werkzoekenden afkomstig uit minder kansrijke beroepen. Uit recent onderzoek van UWV blijkt dat bijna de helft van de werkgevers in de detailhandel aangeven dat deze 4 vaardigheden de komende 5 jaar belangrijker worden:

  • Vakkennis affiniteit hebben met de producten en materialen, kennis van koop- en consumentengedrag en de doelgroep;
  • Digitale vaardigheden kassasystemen, personal digital assistants (pda’s) of tablets om voorraad te checken;
  • Klantgerichtheid de klant netjes bejegenen, aanvoelen wat hij/zij (niet) wil en het ‘creëren van beleving’;
  • Probleemoplossend vermogen achter de ‘problemen’ van de klant weten te komen en hiervoor een oplossing creëren. Dit geldt voor klantenservicemedewerkers en ook in het magazijn of in de bezorging. Men moet kunnen anticiperen en kunnen ‘meedenken’ met het proces.

Werkzoekenden die overwegen de overstap naar de detailhandel te maken, kunnen bij het Leerwerkloket terecht.

Werkgevers kijken naar de mogelijkheden van medewerkers

Cindy van Delden, adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort: ‘Mijn collega Anita van den Brink en ik hebben sinds eind april 2023 contact met A.S. Watson. Zij zoeken doorlopend voor alle Kruidvat filialen in onze regio nieuwe winkelmedewerkers en vakkenvullers, met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ De potentiele medewerkers die wij aanbieden hebben een WW, WIA, Wajong of bijstandsuitkering. Zij kijken daarna zelf waar binnen hun organisatie een medewerker het beste past. Bij AS Watson geldt: ‘Iedereen die wil werken is van harte welkom!’

Mariëtte Boere, adviseur werkgeversdiensten bij het WSP regio Amersfoort: ‘Het WSP heeft in 2022 twee Meet en Greets georganiseerd voor werkgevers om in contact te komen met Oekraïense vluchtelingen. Aan één van deze Meet en Greets heeft H&M Amersfoort deelgenomen en direct drie nieuwe verkoopmedewerkers gevonden. De vereisten waren een goede beheersing van de Engelse taal en een goed gevoel voor mode. Mariëtte: ‘Het is voor werkgevers in de sector detailhandel moeilijk om geschikte medewerkers te vinden. Er reageren weinig mensen op de vacatures en ook de brede beschikbaarheid op koopavonden en weekenden speelt hierbij een rol’. Het WSP regio Amersfoort denkt graag mee op het gebied van het matchen van vraag en aanbod. Voor iedereen die geïnteresseerd is in een baan in de detailhandel zijn er voldoende mogelijkheden in de regio Amersfoort.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In juni 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Amersfoort 2.820 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging met 1,9% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met juni 2022 daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 8,2%. De daling in Nederland over dezelfde periode bedroeg 5%. Met name in de overige commerciële dienstverlening steeg het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld ten opzichte van een maand eerder en ten opzichte van andere sectoren.