Direct naar content

Het kabinet heeft besloten de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook in het 3e kwartaal van 2021 open te stellen voor ondernemingen. Ondernemers krijgen daarmee een extra steun in de rug om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen. De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan die voor TVL Q2 2021.

Aanvragen

De precieze datum voor het aanvragen voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 (TVL Q3 2021) is nog niet bekend. Aanvragen van de TVL gaat weer via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorwaarden

De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met september 2021. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen. Meer informatie over deze voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Verlening Q2 gestart

In de week van 12 juli 2021 ontvingen de eerste 15.000 ondernemers de subsidie voor TVL Q2 2021. Er zijn bij de RVO ruim 30.000 aanvragen binnengekomen. De eerste 60% van alle aanvragen willen zij binnen 3 weken beschikken en verlenen. Na verlening staat het bedrag binnen enkele dagen op de rekening.

Dit keer duurde het verlenen van de eerste subsidies voor TVL Q2 2021 wat langer dan bij de vorige TVL-periodes. Dit kwam door controles, maar vooral omdat zowel startende- én grote ondernemingen als mkb’ers nu tegelijkertijd konden aanvragen. Deze groepen hadden voor TVL Q1 2021 hun eigen aanvraagperiode.

Daarnaast wordt gekeken naar alle eerdere TVL-aanvragen die ondernemers hebben gedaan. Ze mogen namelijk niet over het maximum van de staatssteun komen.