Direct naar content

UWV verstrekte eind maart in de arbeidsmarktregio Amersfoort 3.334 WW-uitkeringen. Dat waren 6 uitkeringen minder dan een maand geleden, een daling van 0,2%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen fors lager (-33,4%). Ook het aantal WW’ers met een beroep in de transport & logistiek is verder afgenomen. Het aantal vacatures in deze sector is tegelijkertijd zeer fors gegroeid (+143%). Hierdoor zijn er voor werkzoekenden goede kansen om in de transport & logistiek een baan te vinden. De verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de transport & logistiek is momenteel ‘krap’ te noemen. Aanvullend ziet het ernaar uit dat er voorlopig geen verandering komt in de aanhoudende economische groei. Het tekort aan personeel wordt in de transport & logistiek sector mede veroorzaakt door ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen).

Aantal WW-uitkeringen in maart nauwelijks gewijzigd

Eind maart verstrekte UWV in de regio Amersfoort 3.334 WW-uitkeringen. Dat is een afname met 0,2% (-6) WW-uitkeringen) ten opzichte van februari dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 1.601 uitkeringen minder (-32,4%). Er zijn ook minder uitkeringen dan in februari 2020, vlak voor de start van de coronacrisis (-23%). Dat geldt voor de meeste sectoren. Het WW-percentage bleef gelijk en kwam wederom uit op 1,8% van de regionale beroepsbevolking. Ook het landelijk WW-percentage bleef gelijk en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking. Door een hoog aantal vacatures en een laag aantal kortdurende werklozen nam in het vierde kwartaal van 2021 de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. De arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van vorig jaar krapper dan voor de coronacrisis.

Geen sectorbreed herstel in transport & logistiek

Tijdens de coronacrisis en gedurende het herstel na de coronacrisis lieten de deelsectoren in de transport & logistiek een verschillend beeld zien. In het personenvervoer (ov, taxi’s en touringcars) en de luchtvaart kromp het aantal werknemersbanen in 2020. In 2021 daalde het aantal werknemersbanen bij deze deelsectoren landelijk verder met respectievelijk -2% en -11%. Bij het goederenvervoer en logistieke diensten nam het aantal banen in 2021 landelijk wel toe, namelijk met respectievelijk 5% en 3%. Bij de post- en koerierdiensten bleef de werkgelegenheid in 2021 gelijk. Onzeker is in welke mate de huidige hoge brandstofprijzen het verdere herstel van de sector gaan beïnvloeden.

Vooral goede kansen op werk voor vrachtwagenchauffeurs

Het aantal werkzoekenden met een beroep in de transport & logistiek daalde in de regio Amersfoort tussen december 2020 en 2021 met 29,2% (tegenover -31,5% voor alle beroepen). Bij de post- en koeriersdiensten is in 2020 al sprake van een gestage daling in het aantal WW’ers. Veel van stijgende online aankopen werden door koeriers naar consumenten vervoerd, waardoor de vraag naar koeriers toen toenam. Bij de logistieke diensten, het goederen- en personenvervoer zette de daling pas in 2021 in. In 2021 nam in de regio Amersfoort het aantal openstaande vacatures voor beroepen binnen de transport & logistiek met 143% (+288 vacatures) fors toe. Het gevolg is dat de spanning op de arbeidsmarkt voor transport en logistieke beroepen is toegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 ervaart landelijk bijna 30% van de ondernemers in deze sector personeelstekorten. Beroepen met voldoende tot goede kansen op de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort zijn o.a. vrachtwagenchauffeur, magazijn- en expeditiemedewerker, belader en bijrijder, heftruckchauffeur en transportplanner.

Initiatief transport & logistiek

Olympia Uitzendbureau, het Leerwerkloket regio Amersfoort en het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort hebben samen het Werkpaspoort Logistiek opgezet, zodat werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en duurzaam bemiddeld kunnen worden naar betaald werk mèt een baanintentie in de logistiek. Via Olympia Uitzendbureau maken zij kennis met de functies magazijnmedewerker, orderpicker, lader, bijrijder of heftruckchauffeur. Ondertussen volgen zij korte logistieke trainingen en cursussen en verkrijgen ze binnen enkele maanden het Werkpaspoort Logistiek. Deenah Sahidi, adviseur werkgeversdiensten, werkgeversservicepunt (WSP) regio Amersfoort: ‘Het project biedt een goede basis om verder aan de slag te gaan in de logistiek. Ons doel is om kandidaten door te laten stromen naar een vaste baan via Olympia of een opdrachtgever.’ Khalid Hamimid, adviseur werkgeversdiensten, WSP regio Amersfoort vult aan: ’In april 2022 is ook de allereerste Pouw Academy klas in de regio gestart waarin kandidaten worden opgeleid tot buschauffeur openbaar vervoer en touringcarvervoer. Het scholingstraject voor de rijopleiding D bestaat uit theoretische onderdelen en praktijklessen. Dit traject is ook geschikt voor mensen met bijvoorbeeld een Wajong- of WIA-uitkering, ongeacht hun leeftijd. De regionale Leerwerkloketten en WSP’s in de regio’s Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek en Midden-Utrecht zijn ook hierop aangesloten.’ Aanvullend hadden we in april oriënterende gesprekken ingepland tussen werkzoekenden en onze WSP-adviseurs, omdat werkgevers in de regio Amersfoort continue op zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers, vooral in de sectoren transport & logistiek, techniek en bouw. Door op een andere manier te zoeken naar geschikte kandidaten in deze sectoren helpen we de regionale werkgevers op de al ‘krappe’ arbeidsmarkt. ‘Op deze laagdrempelige manier komen werkzoekenden op eigen initiatief met vragen over het toekomstperspectief op de verschillende niveaus, ook als zij zij-instromer zijn en/of geen ervaring hebben in de transport & logistiek. Daarna matchen wij ze op basis van hun interesse op de grote hoeveelheid vacatures in deze sector’, aldus Hamimid. Voor wie een opleiding overweegt in de transport & logistiek, of voor wie wil overstappen vanuit een ander beroep, zijn er op dit moment volop kansen op werk. Meer informatie is te vinden in de recent door UWV uitgebrachte Barometer Transport en Logistiek. Ook het Leerwerkloket regio Amersfoort kan informatie verstrekken en de weg wijzen.