Direct naar content

In de arbeidsmarktregio Amersfoort ontvingen in januari meer mensen een WW-uitkering dan in de vorige maand. Het totaal kwam eind januari uit op 2.754, een stijging met 26 verstrekte uitkeringen (1,0%), ten opzichte van de maand december. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 3,5%. In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn er 80 beroepen waarvoor werkgevers al langere tijd onvoldoende personeel kunnen vinden. De verwachting is dat deze beroepen ook de komende periode goede kansen op werk bieden. Voor veel van deze beroepen zijn er volop vacatures beschikbaar en zijn scholingsinspanningen te overwegen.

Opnieuw lichte stijging WW-uitkeringen

Eind januari 2023 telde de arbeidsmarktregio Amersfoort 2.754 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in januari toe met 26 uitkeringen (+1,0%) ten opzichte van december 2022. De stijging kwam vooral vanuit de sector uitzendbedrijven. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met 656 (-19,2%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, steeg de afgelopen maand naar 1,5%. Het landelijke percentage steeg ook iets en kwam uit op 1,6%.

Structureel krap in regio Amersfoort

Dat het voor werkgevers in de regio al langere tijd zeer moeilijk is om aan personeel te komen, is al vaker belicht. UWV heeft recent onderzoek gedaan naar welke beroepen structureel kansen bieden voor werkzoekenden en dus als kansrijk kunnen worden aangemerkt. Landelijk is hiervan een overzicht gemaakt waarin 144 beroepen zijn vermeld. Structureel kansrijke beroepen lijken minder last te hebben van schommelingen in de economie en bieden al minimaal 4 jaar kansen voor werkzoekenden. De verwachting is dat deze beroepen voorlopig kansrijk blijven. Ook als het economisch minder goed gaat.

In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn er 80 beroepen die als structureel kansrijk kunnen worden aangemerkt. De helft van deze beroepen valt onder de sectoren industrie, bouw en installatie. De meeste vacatures in de regio Amersfoort zijn beschikbaar voor beroepen in de industrie, zoals monteurs industriële machines en installaties, (hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie en productieplanners. Daarna zijn de meeste vacatures te vinden in de zorgberoepen. Het gaat hier vooral om woonbegeleiders gehandicaptenzorg, verzorgenden IG en kraam-verzorgenden. Een derde grote groep vacatures zien we in de ICT-beroepen, zoals programmeurs en developers ICT, ontwerpers ICT-systemen en applicatie- en functioneel beheerders. Wat tot slot opvalt is dat vacatures voor structureel kansrijke beroepen in vrijwel alle beroepssegmenten terug te vinden zijn. Dus niet alleen in de industrie, ICT en zorg, maar ook in mindere mate in beroepssegmenten zoals financieel-juridisch (o.a. controllers, auditors en compliance officers) en overheid (beleidsadviseurs ruimtelijke ordening / planologie).