Direct naar content

Ook in juni bleef het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort ten opzichte van de vorige maanden dalen. UWV telde in juni 4.302 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 3% ten opzichte van mei. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen ook opnieuw. Hoewel de toekomst in de context van de coronapandemie onzeker blijft, lijkt deze daling een teken van herstel van de arbeidsmarkt.

Werkgevers merken dat het steeds moeilijker is om personeel te vinden. De snelle toename van het aantal openstaande vacatures geeft aan dat er steeds minder kandidaten zijn om te voldoen aan de vraag vanuit veel sectoren. Van de openstaande vacatures in de regio heeft een groot deel betrekking op beroepen die voorkomen in het overzicht Kansrijke beroepen. Werkzoekenden met een achtergrond in een kansrijk beroep hebben een relatief goede kans om een baan te vinden.

Iets minder snelle daling WW-uitkeringen in de regio

Hoewel minder fors, nam het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort in juni in vergelijking met de voorgaande maanden nog verder af. Eind juni 2021 verstrekte UWV hier in totaal 4.302 WW-uitkeringen. Dat waren er 133 minder dan een maand eerder. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook verder (-4,5%). In vergelijking met vorig jaar nam het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort af met 801, ofwel -15,7%. In heel Nederland was de daling in vergelijking met het afgelopen jaar 20,7%.

Ook in juni nam in nagenoeg alle sectoren het aantal WW-uitkeringen af. De grootste dalingen deden zich opnieuw voor in horeca en catering (-36) en overige commerciële dienstverlening (-25). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde verder naar 2,3%. Hiermee lag dit percentage in de arbeidsmarktregio Amersfoort ook in juni onder het landelijk gemiddelde. Het WW-percentage voor geheel Nederland daalde ook en kwam op 2,6% uit.

Veel beroepen met goede kansen op werk

De coronacrisis zorgde in de eerste helft van 2020 voor een forse afname van het aantal vacatures in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Omdat dit gepaard ging met een groei van het aantal mensen dat een WW-uitkering aanvroeg, nam de spanning op de regionale arbeidsmarkt af en werd de arbeidsmarkt minder krap. Deze spanning op de arbeidsmarkt wordt door UWV gemeten door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat in de eerste zes maanden van hun WW-uitkering zit. Dit noemen we de spanningsindicator.

Het aantal openstaande online vacatures steeg de afgelopen zes maanden snel door het verder afschaffen van contactbeperkende maatregelen in heel Nederland. Zo kwam in december 2020 het totaal aantal openstaande online vacatures in de arbeidsmarktregio Amersfoort nog uit op minder dan 2.900, maar eind mei steeg dit aantal naar meer dan 5.300. Vooral in de door corona getroffen sectoren zoals horeca en schoonmaak groeide de vraag naar personeel procentueel sterk. Een nadere beschouwing van de vacature-ontwikkeling sinds de uitbraak van de coronacrisis geeft een duidelijk beeld van de beroepen waarin de vraag in Amersfoort absoluut gezien het meest is toegenomen. Naast technische beroepen staan onder andere schoonmakers, docenten (seizoensinvloed) en financieel-administratief medewerkers in de regionale top 10 van snelste stijgers.

De meeste beroepen die hierboven in de tabel zijn genoemd, komen ook terug op de landelijke lijst met kansrijke beroepen, waarvan eind juni een update op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie is geplaatst. Voor werkzoekenden liggen er in Amersfoort dus in veel beroepen kansen. Bij- of omscholing kan nodig zijn om de overstap naar een kansrijker beroep te kunnen maken.

Monteur zonnepanelen

Ook bij het WerkgeversServicepunt Amersfoort komen regelmatig vacatures binnen vanuit sectoren met kansrijke beroepen,’ zegt Khalid Hamimid, adviseur Werkgeversdiensten bij UWV in Amersfoort. ‘Denk aan technisch assemblagemedewerker of hulpmonteur. In de techniek liggen heel veel mooie mogelijkheden.’

Voor sommige beroepen heb je echt een specifieke vakopleiding nodig, variërend van mbo2 tot hbo. Andere zijn laagdrempeliger. Daarmee zijn die laatste ook interessante overstapberoepen. Hamimid: ‘Zonnepanelenmonteur is bijvoorbeeld zo’n beroep. Hier in de regio organiseren wij samen met een installatiebedrijf regelmatig open dagen voor werkzoekenden en andere geïnteresseerden. Je kunt dan ook een inzetbaarheidstest doen om te zien of het beroep bij je past: je gaat een hoge ladder op om te checken of je op hoogte kunt werken, je voert technische handelingen uit, dat soort dingen.’

‘Als jij en de werkgever daarna met elkaar door willen en jij staat als werkzoekende bij ons ingeschreven, dan kunnen we een leerwerktraject inzetten van een maand met behoud van uitkering. Verloopt dat succesvol, dan kun je een dienstverband krijgen als zonnepanelenmonteur. Gaandeweg krijg je steeds meer kennis van het installatievak. Eventueel kun je daarna binnen het bedrijf in combinatie met het volgen van een opleiding doorgroeien tot eerste monteur of elektromonteur. Ja, dit traject is zeker een aanrader voor iedereen die graag met zijn handen werkt en affiniteit met techniek heeft.’