In arbeidsmarktregio Amersfoort zijn tot en met het tweede kwartaal van 2020 1208 extra banen in de banenafspraak gerealiseerd, dit is 92% van de gestelde doelstelling voor de regio. Landelijk hebben werkgevers tot 1 juli 2020 in totaal 58.267 banen gerealiseerd. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 is het aantal banen wel gedaald. Dit blijkt uit de kwartaalrapportages over het 2e kwartaal van 2020 die het UWV op 26 oktober heeft gepubliceerd.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 is er wel een daling. Er zijn in het tweede kwartaal van 2020 landelijk 496 minder banen binnen de banenafspraak.  In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn in het 2e kwartaal van 2020 netto 43 banen verdwenen. UWV heeft geen informatie over de reden van het baanverlies en dus ook niet over een mogelijke relatie met de coronacrisis.

Werkgevers hebben tot 1 juli 2020 in totaal 58.267 banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar zijn er 5.023 extra banen via een regulier dienstverband bijgekomen: 2.449 bij de overheid en 2.574 bij het bedrijfsleven. Er waren 2.659 minder banen via een uitzendcontract of detachering.

Hoofdpunten voor de regio Amersfoort

Van de doelgroep Participatiewet en Wajong werkt op dit moment 45 %. Landelijk is dit 43%. Het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak is met 34 personen afgenomen In het 2e kwartaal van 2020 verloren 117 personen hun werk en vonden 67 personen werk.

Bekijk de Factsheet Banenafspraak voor de regio Amersfoort

Landelijke cijfers

Nadere analyse laat zien dat landelijk 1.611 personen hun werk hebben verloren in het tweede kwartaal van 2020. Het aantal personen dat niet meer werkzaam is, is groter dan het aantal verloren banen volgens de definitie van de banenafspraak, namelijk 496 banen. Dat komt doordat personen die hun baan behielden meer uren zijn gaan werken dan in het eerste kwartaal. Een afname in het aantal banen vanuit het eerste naar het tweede kwartaal is in voorgaande jaren niet voorgekomen.

In totaal zijn er 58.267 banen gerealiseerd voor personen die in de doelgroep banenafspraak vallen. Van het totaal aantal gerealiseerde banen zijn er 50.208 banen die gecategoriseerd staan onder een regulier dienstverband. Dat zijn 363 minder banen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Binnen de uitzendbranche of detachering zijn er 8.059 banen gerealiseerd. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 zijn dat 133 minder banen.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 7.232 personen op 30 juni 2020 een geldig advies beschut werk hebben. Van deze personen hebben er 4.448 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 187 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Bekijk de cijfers voor de regio Amersfoort in de Factsheet Beschut Werk

Achtergrond

Meer informatie en uitleg over de cijfers is te vinden op de website van het UWV.