Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Aanvragen kan van 1 januari tot en met 28 februari 2021.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Lees op hun website meer over de subsidieregeling of dien er je aanvraag in.

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen, beschut werk, et cetera.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. Kijk voor meer informatie op https://www.telmeemettaal.nl/subsidie

Het Leerwerkloket kan ook meedenken over inzet van taalonderwijs op de werkvloer:  https://www.lerenenwerken.nl/ik-ben-werkgever/aandacht-voor-lezen-en-schrijven