Het UWV heeft op 6 mei een nieuwe inventarisatie gepubliceerd met acute tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Met deze publicatie zorgt UWV voor een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis.

In de ene sector valt het werk stil, maar in andere sectoren is juist veel vraag naar personeel. Dat laatste is bijvoorbeeld te zien in de zorg, in de land- en tuinbouw en bij pakketbezorgers. De horeca en de evenementenbranche liggen nog grotendeels stil. In verschillende sectoren worden werkzaamheden weer zo veel mogelijk opgestart, bijvoorbeeld in de bouw en installatie. Dit gebeurt vaak nadat er een coronaprotocol is opgesteld en afspraken met opdrachtgevers zijn gemaakt om het werk door te laten gaan. Daarmee is er in een aantal gevallen ook weer (wat) vraag naar vakmensen, bijvoorbeeld timmermannen, schilders of monteurs.

Bekijk alle cijfers in de publicatie van 6 mei.

Dit bericht is een update van de cijfers van 7 april.