In de regio Amersfoort daalde het aantal WW-uitkeringen in oktober met 1,3%. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel stabiel. In vergelijking met een jaar eerder is er sprake van een forse regionale afname van WW-uitkeringen van 16,8%. Het aantal vacatures voor medewerkers klantencontact is als gevolg van de digitalisering fors toegenomen. In de regio Amersfoort is de functie medewerker klantenservice / klantcontact voor werkgevers een moeilijk vervulbare vacature.

Lichte daling WW-uitkeringen

Eind oktober verstrekte UWV in totaal 4.263 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. In oktober nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van september af met 56 (-1,3%). Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,4% in oktober 2019 in de regio Amersfoort net onder het landelijk WW-percentage van 2,6%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 859, ofwel 16,8%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 13,2%.

Klantcontactberoepen

Eind oktober verstrekte UWV in de regio Amersfoort 48 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een klantcontactberoep. Dat zijn vooral medewerkers klantenservice en klantcontact. Een jaar eerder waren dat 58 WW-uitkeringen. De vraag naar medewerkers klantcontact neemt in Nederland toe door de verschuiving van face-to-face contacten met klanten en burgers naar telefonisch en digitaal contact. In de periode juli 2018 – juni 2019 is het aantal nieuwe vacatures voor klantcontactberoepen toegenomen tot 810. In de periode juli 2016 – juni 2017 waren er 550 vacatures voor klantberoepen. In de regio Amersfoort is de functie medewerker klantenservice / klantcontact voor werkgevers een moeilijk vervulbare vacature.

Competenties belangrijker dan diploma

Uit de recent verschenen Factsheet arbeidsmarkt Klantcontactberoepen van UWV blijkt dat werkzoekenden met mbo werk- en denkniveau kansen op werk hebben bij centra voor klantcontact en klantenservice. Complexere vragen zorgen voor een groter beroep op kennis en vaardigheden. Klanten regelen eenvoudiger zaken zelf via zelfserviceportalen. Competenties voor deze functie zijn vaak belangrijker dan een (vak)specifiek diploma. Medewerker klantenservice of klantcontact is een interessant overstapberoep voor werkzoekenden die al werkervaring hadden in de horeca, in een commerciële functie of bij receptie, secretariaat of administratie.