Direct naar content

De eerste ronde van het STAP-budget is gesloten met 35.000 aanvragen. Vanaf 1 maart konden werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie is een laagdrempelig middel voor burgers in Nederland om hun positie te versterken en zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Door de grote interesse in het STAP-budget hebben inmiddels 35.000 mensen een aanvraag ingediend waardoor in deze eerste ronde het volledig beschikbaar gestelde budget is benut. Het grootste gedeelte van de aanvragen is al verwerkt en verleend.

Doordat de STAP-regeling een nieuwe en laagdrempelige regeling is, werd rekening gehouden met veel aanvragers in de 1e ronde. Echter door de enorme interesse voor het STAP-budget, met pieken boven de 50.000 mensen, zijn er bij aanvang technische problemen ontstaan waardoor lange wachttijden ontstonden. Gedurende de nacht van 1 op 2 maart zijn de wachtrijen weggewerkt en ontstond een stabiele stroom van aanvragen met als resultaat dat donderdag in de middag het beschikbaar gestelde budget volledig benut was.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

Vijf aanvraagperiodes

Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget. De eerste periode van 1 maart 2022 t/m 30 april 2022 is gesloten. Er komen nog 4 aanvraagperiodes aan. Het aanvragen kan via de website van UWV.

  • 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022
  • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
  • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
  • 1 november 2022 t/m 31 december 2022

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.

Deze aanpassing is gewenst, omdat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan weinig gebruik maken van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen.

De overheid wil dat mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Omscholen en baan houden of wisselen

Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn. Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.